Analize

Mor sau nu PFA-urile?

Share

buget-2016Analiștii financiari și economici au prognozat că noile modificări aduse Codului Fiscal, intrate în vigoare din 2016, vor da o grea lovitură celei mai mici categorii de antreprenori din România, respectiv Persoanelor Fizice Autorizate (PFA). Este vorba despre introducerea plății obligatorii a contribuției asigurărilor sociale (CAS) și creșterea impozitului pe clădirea unde își are sediul social Persoana Fizică Autorizată. La sfârșitul lunii septembrie 2015, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, erau înregistrate, la nivel național, 405.090 de Persoane Fizice Autorizate. Specialiștii avertizează că poverile fiscale s-ar putea solda cu o închidere masivă a micilor afaceri de supraviețuire din România. În orice caz, descurajarea este evidentă.

Astăzi vom face împreună o simulare cu ceea ce avea de plătit un PFA până în 2015 inclusiv și ce sarcini fiscale în plus are începând cu 2016. Mai întâi însă să vedem răspunsurile la întrebările noastre primite de la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, care acoperă activitatea din Regiunea 3 Sud-Muntenia, prin intermediul purtătorului de cuvânt Dumitru Bejinariu.

– Care este noutatea absolută pe care noul Cod Fiscal o aduce în activitatea unui PFA?

– Potrivit prevederilor Titlului V – Contribuții sociale obligatorii – art. 137 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2016, contribuabilii – persoane fizice care realizează venituri din activități independente (venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, venituri din profesii liberale) datorează contribuția de asigurări sociale (CAS), indiferent dacă acestea realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor.

– Care sunt, cumulat, din vechiul și din noul Cod Fiscal, taxele pe care un PFA trebuie să le plătească la buget?

– Cota de impozit pe venit, precum și cotele de contribuții sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, sunt aceleași ca și cele din 2015, astfel: impozitul pe venit – 16%; contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) – 5,5%. Ca noutate absolută, în anul 2016, pentru contribuția la asigurările sociale (CAS) se poate plăti doar cota individuală de 10,5% (obligatorie) sau opțional și cea de 15,8%.

– Cum se calculează (la ce se raportează) și când se plătesc impozitul de 16% pe venit și contribuția la asigurările sociale de sănătate?

– Potrivit prevederilor art. 170, pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, baza lunară de calcul al contribuției la asigurările sociale de sănătate o reprezintă diferența pozitivă dintre venitul brut și cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității sau valoarea normei de venit, după caz, raportată la numărul de luni în care a fost desfășurată activitatea pe fiecare sursă de venit. Impozitul pe venit și contribuția la asigurările sociale de sănătate se plătesc sub forma plăților anticipate, trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru (art. 174). Precizăm că, la recalcularea de către organul fiscal a venitului net anual, acesta va admite la deducere și contribuțiile sociale obligatorii datorate (art. 75).

– Cum se calculează contribuția pe care un PFA trebuie s-o depună la CAS? Suma se raportează la veniturile nete/brute realizate de un PFA ori există o altă modalitate de calcul?

– Contribuția la asigurările sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente va fi calculată și evidențiată lunar de către organul fiscal în decizia de impunere, prin apli­carea cotei de 10,5% sau a cotei de 26,3%, după caz, asupra bazei reprezentând echivalentul a 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare în anul 2016 (0,35 x 2.681 lei) și se va plăti sub forma plăților anticipate, trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru (art. 151).

Peste 30% din venituri se duc la stat

Codul Fiscal a activat și un nou sistem de plată a impozitului pe clădire datorat bugetului local, diferit de la o localitate la alta și, în interiorul localității, de la un cartier la altul, în funcție de zonele de fiscalitate stabilite. În principiu, un PFA va plăti cel mai puțin 0,2% din baza de impozitare a clădirii, în funcție de un raport de evaluare. Dacă un imobil nu are acest raport din ultimii cinci ani, PFA va fi obligată să facă, pe cheltuială proprie, o astfel de operațiune.

Așadar, până în 2015 inclusiv, un PFA plătea, la un nivel al veniturilor nete lunare de 3.000 lei/lună, 480 lei – impozit pe venit și 165 lei – cota obligatorie de 5,5% CASS, Deținătorul PFA mai rămânea, curat, cu 2.355 lei/lună.

Din 2016, la același nivel al veniturilor, de 3.000 lei net/lună, un PFA va plăti: 480 lei – impozit pe venit, 165 lei – cota obligatorie de 5,5% C.A.S.S și 98,52 lei – CAS, dacă se limitează la cota individuală obligatorie de 10,5% ori 246,786 lei, dacă va plăti întreaga cotă de 26,3% (10,5% cota obligatorie + 15,8% cota opțională). CAS s-a calculat la nivelul a 35% din nivelul salariului mediu brut pe economie, respectiv, 938,35 lei (0,35 x 2.681 lei). În consecință, un mic antreprenor ar mai rămâne în buzunar cu 2.256 lei/lună ori 2.108,2 lei/lună, în funcție de cota de CAS pentru care optează.

Interesant este că același nivel al contribuției de asigurări sociale va plăti și un PFA cu venituri de 10 milioane de lei, și unul cu 2 lei! Dacă mai adăugăm și cel puțin un impozit pe clădire de 600 lei, la cel mai mic nivel de calcul din lege, deci un impact de 50 lei/lună, venitul net se duce, undeva, spre 2.000 lei/lună.

Consecință: micile afaceri se vor închide sută la sută

Nimeni în România nu-și înființează un PFA de bogat ce este ori pentru că, așa cum se vehiculează, ar vrea să păcălească statul. În general sunt afaceri de supraviețuire. Deci oameni care nu mai pun presiune pe buget și se descurcă, aidoma SRL-urilor, pe cont propriu. Un „cont propriu“ de mică spre foarte mică anvergură, fiindcă în general un PFA prestează activități în zone de nișă, fără adaos comercial. Practic, acesta nu are ce tarife în plus să practice pentru a compensa ori „înghiți“ noile pretenții ale statului, exprimate în Codul Fiscal, așa cum fac, de exemplu, comercianții, cei care duc toată povara fiscală în adaosuri și de 1.000%! În consecință, Persoanele Fizice Autorizate cu cifră de afaceri anuală sub 12.000-24.000 lei pot de pe acum să spună adio afacerilor, asta dacă nu vor să intre în încurcături bănești imposibil de controlat. Ce vor face și cum se vor descurca? Cel mai sigur nu se vor descurca! Dar aceasta este o întrebare la care ar trebui să răspundă statul român, autorul acestui act normativ care ar putea să îngroape afacerile în loc să le ajute, să-i lase, de fapt, pe micii întreprinzători să existe, să trăiască. Este interesant de urmărit felul în care guvernele îi descurajează pe cetățenii activi; în schimb, ajutoarele sociale sunt majorate an de an…

Maria BOGDAN