Afaceri

Modificări de esenţă – PAC după 2013

Share

Principii: Viitoarea Politică Agricolă Comună trebuie să aibă la bază următoarele principii: a) caracterul vital al rolului economic al agricultorilor ca furnizori de produse alimentare esenţiale vieţii, precum şi rolul lor în realizarea obiectivelor societăţii la nivel teritorial, la nivelul mediului înconjurător şi social, ceea ce face ca agricultura să fie distinctă de celelalte sectoare economice;

b) viitoarea PAC trebuie să recunoască că agricultorii sunt întreprinzători şi să le permită să obţină un nivel mult mai mare din venit de pe piaţă. Totodată, va trebui foarte clar recunoscut că agricultorii furnizează servicii pentru care nu sunt, în prezent, suficient de bine remuneraţi de către piaţă sau nu vor fi niciodată;

c) agricultura va trebui să joace rolul său deplin în consolidarea UE; politica agricolă trebuie să rămână în continuare o politică comună, cu reguli comune, pentru a garanta că nu există distorsiuni ale concurenţei în cadrul pieţei unice europene, ţinând însă cont de diversitatea agriculturii europene;

d) solidaritatea financiară este necesară pentru consolidarea coeziunii şi integrării economice şi sociale pe întreg cuprinsul UE în toate cele 27 de state membre şi pentru asigurarea unui echilibru mai bun între zonele rurale şi cele urbane.

Obiective:

a) oferirea unui cadru stabil care să favorizeze dezvoltarea producţiei agricole, printr-o creştere a productivităţii şi competitivităţii şi o bună funcţionare a pieţei, pentru a garanta astfel independenţa strategică de aprovizionare a UE în toate sectoarele-cheie de producţie. Strategia are menirea de a garanta consumatorilor o aprovizionare cu produse alimentare, permiţând Uniunii Europene să răspundă favorabil cererii mondiale de produse agroalimentare, aflată în creştere;

b) conservarea marii diversităţi a producţiei de produse alimentare de înaltă calitate în diferitele zone rurale ale UE şi asigurarea consumatorilor că vor fi complet informaţi cu privire la produsele alimentare cumpărate;

c) garanţia că toată producţia obţinută va respecta măsurile de mediu (aer, sol, apă), de protejare a bunăstării animalelor şi a biodiversităţii, urmărindu-se de asemenea crearea unor zone rurale atrăgătoare;

d) optimizarea contribuţiei agriculturii europene la oportunităţile economice şi la crearea de locuri de muncă în zonele rurale de pe întreg cuprinsul Uniunii Europene;

e) încurajarea practicilor de amenajare a teritoriului care favorizează şi protejează resursele şi habitatele, ţinând cont de condiţiile regionale specifice;

f) susţinerea agricultorilor în eforturile lor care au drept scop atenuarea efectelor negative ale schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea;

g) asigurarea contribuţiei agriculturii UE la reducerea de emisii de gaze cu efect de seră (de CO2, de metan de protoxid de azot) şi diminuarea dependenţei UE de energia importată, ca urmare a producţiei de resurse regenerabile non alimentare utilizate;

h) asigurarea unui nivel de viaţă echitabil producătorilor agricoli, pe termen lung, pentru ca astfel generaţiile viitoare de tineri agricultori să fie atrase de profesiunile agricole.

Dr. ing. Daniel BOTĂNOIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *