Măsuri de piaţă în anul 2012

Share

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) ne-a informat că, în cursul anului 2012, există mai multe forme de sprijin pentru măsuri de piaţă, intervenţii şi comerţ exterior. Cuantumul este variabil în funcţie de tipul ajutorului, numărul de cereri depuse, tipul primei de asigurare etc.

Forme de sprijin

– Programe de restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole, cu un plafon maxim de 42.100.000 de euro. Se acordă pentru asigurarea plantațiilor viticole; restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole; utilizarea determinată a mustului de struguri și a mustului de struguri concentrat rectificat produse în comunitate. Termenele de depunere a cererilor se stabilesc în funcție de tipul schemei.

– Programul național apicol – 3.473.395 de euro. Sesiunea de depunere a cererilor începe pe 15 august.

– PEAD (Furnizarea de produse alimentare pentru persoanele cele mai defavorizate din comunitate) – 12.035.925 de euro. În cadrul acestui program, operatorii economici pot depune cererile de plată în fiecare lună, pentru livrările efectuate în luna anterioară.

– Programul de încurajare a consumului de fructe în școli, aferent anului școlar 2011/2012 – 8.483.523 de euro.

– Următoarele două programe nu au limite de sume, pentru că sunt programe/scheme gestionate de CE, a căror alocare se împarte statelor membre, pe măsura solicitărilor acestora:

1. Programul de ajutor comunitar pentru furnizarea laptelui în şcoli;

2. Ajutor pentru organizațiile și grupurile de producători legume-fructe (cererile semestriale se depun în perioada 1 iulie – 30 septembrie, iar cele anuale, între 1 ianuarie – 31 martie).

– Programe de promovare fructe, legume/vinuri – 700.000 de euro.

– Emitere licenţe import în cadrul contingentelor tarifare la import şi în regim nepreferenţial, licenţe export, certificate cu fixare în avans a restituirii la export (CFA), certificate de restituire Non Anexa. Cuantumul se stabilește în funcție de tipul licenței. Activitatea descrisă nu presupune efectuarea de plăţi, dar este impusă de calitatea României de stat membru UE, în cadrul executării obligaţiilor asumate de către UE cu Organizaţia Mondială a Comerţului.

– Restituții la export. Cuantumul este stabilit în funcție de codul NC al produsului exportat și țara terță de destinație. Plata standard se efectuează în termen de 3 luni, calculat din ziua în care APIA este în posesia tuturor documentelor şi informaţiilor necesare pentru a da curs cererii de plată.

Traian DOBRE