Lucrări de 700 de milioane de lei pe cursurile de apă din România

Share

199,8 + 300 + 200 + 23 + 38,98 milioane de lei. Mică sau mare, aceasta este suma disponibilă în 2019 pentru investițiile în domeniul apelor, desfășurate sau gestionate de Ministerul Apelor și Pădurilor. Ministrul Ioan Daneș a prezentat deunăzi vreme programul intervențiilor pentru acest an, pe categorii de finanțări și lucrări.

Lucrări finanțate de la bugetul de stat

Suma alocată este de 199,8 milioane de lei, bani proveniți din bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, la care se adaugă 300 de milioane de lei din fondurile proprii ale Administrației Naționale Apele Române și 200 de mil. lei, credite de angajament (adică bani care vor fi plătiți din bugetele viitoare). Investițiile sunt structurate astfel (datele privesc doar sumele importante ca volum):

– 251,62 milioane de lei pentru 60 de obiective începute în anii anteriori, dar care vor fi terminate în 2019: regularizare pârâu Bistrița pe sectorul Costești – Băbeni, Vâlcea – 12 mil lei, regularizare râu Glavacioc, la confluența cu pârâul Sericu, baraj Fulculești, Teleorman – 6,1 milioane lei, intervenții la Uzina Hidroelectrică Bacău II, județul Bacău – 8,5 milioane de lei, amenajare Valea Hălmăgel, Arad, 7,7 milioane de lei, consolidare talveg albie râu Sabasa, în comuna Borca, Neamț – 9,3 milioane de lei etc.;

– 130 de mil. lei pentru intervenții la 70 puncte critice: probleme în diguri, clapete care nu funcționează, locuri unde au fost inundații în trecut;

– 120 de mil. lei pentru 36 de intervenții care vor fi începute în 2019, dar probabil vor fi încheiate în anii următori: lucrări de apărare împotriva inundațiilor în bazinele hidrografice Crișul Alb (pe tronsonul Hunedoara), Slănic-Buzău, Casimcea – Constanța, regularizarea pârâurilor Nădrag – Timiș și Belareca, județul Caraș-Severin, amena­jare râu Someșul Mic, în zona Cluj-Napoca. În sinteză, aceste lucrări echivalează cu 283,5 km de amenajare albie, 164,55 km de consolidări de mal, 48 km de diguri și 245 mii metri cubi decolmatări.

Investiții din credit bancar

Suma alocată este una minoră, 23 de milioane de lei, bani proveniți dintr-un credit la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), care vor acoperi costurile pentru 11 investiții la nivel structural, ce au scopul de a crește gradul de protecție a populației în cazul producerii de inundații catastrofale și/sau îmbunătățirea nivelului de siguranță a barajelor și protejarea resurselor de apă. Cele mai mari proiecte vizează acumulările Vârfu Câmpului, din județele Suceava și Botoșani – 6,8 mil. lei și Runcu, județul Maramureș – 7,0 mil. lei Investiții derulate prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM)

Ministerul Apelor și Pădurilor derulează, prin intermediul Programului Operațional Infrastructura Mare, 20 de proiecte. Pentru 13 dintre acestea au fost încheiate contractele de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor, valoarea totală a acestora fiind de 38,98 milioane de lei. Nu intrăm în amănunte legate de stadiul în care se află procedurile de achiziție publică sau alte faze pregătitoare. Ne rezumăm doar la a enumera câteva dintre proiecte: mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița (Bistrița-Năsăud), amenajare râu Bârzava și afluenți pe sectorul Bocșa-Gătaia-Denta (Caraș-Severin), amenajarea complexă a râului Crișul Negru în vederea apărării împotriva inundațiilor a localităților riverane pe cursul superior și mijlociu, reducerea eroziunii costiere Faza II (Mangalia – Năvodari).

Maria BOGDAN