Afaceri

Locul cadastrului este la Agricultură!

Share

A devenit o regulă generală, după evenimentele din ’89, de a distruge chiar şi ceea ce funcţiona şi era util societăţii. Asta mai ales pentru a satisface orgolii şi interese personale sau de breaslă.

Este cazul cel mai semnificativ al activităţii de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol, care avea un sistem instituţional integral, bine structurat şi dotat în cadrul a 41 Oficii de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA) judeţene şi un Institut de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Organizarea Teritoriului (IGFCOT). Un sistem care a asigurat pentru 90% din teritoriul naţional complexul activităţilor de măsurători, cadastru şi organizarea teritoriului, sub coordonarea Ministerului Agriculturii (Direcţia Generală de Fond Funciar, Cadastru şi Organizarea Teritoriului).

Argumente

De ce această activitate a fost dezvoltată continuu în subordinea Ministerului Agriculturii din cele mai vechi timpuri? Pentru că ministerul, fiind gestionarul principalelor resurse funciare, a fost cel mai interesat în cunoaşterea şi realizarea structurilor agrare viabile tehnic şi economic, de cadastrare, sistematizare, organizare şi amenajare a teritoriului, pentru folosirea raţională a resurselor funciare şi dezvoltarea echilibrată a spaţiului rural, integrat dezvoltării de ansamblu a teritoriului naţional.

Considerându-se că o asemenea activitate trebuie scoasă de sub coordonarea unui minister ca cel al Agriculturii, a fost trecută în subordinea guvernului ca oficiu naţional şi apoi ca agenţie în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (prin Legea nr. 7/1996 şi prin următoarele privind cadastrul şi publicitatea imobiliară).

Realizarea cadastrului este o lucrare foarte grea. Ea presupune un complex de operaţiuni tehnice, economice şi juridice prin care se obţine cunoaşterea şi inventarierea sistematică şi permanentă a fondului funciar, precum şi organizarea teritoriului. Este vorba de un ansamblu de măsuri tehnice, economice şi organizatorice a căror aplicare asigură valorificarea optimă a resurselor funciare. Este nevoie apoi de crearea unor forme teritoriale corespunzătoare exploatării prin comasări de teren şi rectificări de hotare, amplasarea şi organizarea diferitelor categorii de folosinţă a terenului – masive, sole, tarlale, parcele, drumuri de exploatare, corespunzătoare condiţiilor de relief, sol şi amenajare cu lucrări de îmbunătăţiri funciare pentru utilizarea economică a sistemei de maşini şi tractoare.

În decursul a 15 ani nu s-a finalizat cadastrul în nicio comună, iar organizarea teritoriului a fost lichidată din profilul activităţii, generând haosul care există în teritoriu. Adevărul este că era greu să se realizeze acest lucru cu oamenii de o anumită competenţă, ca să nu spun altceva.

Probitatea profesională

Lucrând ca inginer I în OCOTA timp de 20 de ani, iar apoi ca director al direcţiei agricole şi prefect al judeţului Arad, am putut aprecia rolul deosebit al cadastrului general şi al organizării teritoriului pe fiecare teritoriu administrativ comunal. Aceste activităţi au fost continuate şi în condiţiile diversificării formelor de proprietate şi de folosire a terenurilor prin aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ş.a. (asociere, arendare, cooperare, concesionare), cadastrul şi organizarea teritoriului asigurând realizarea unor exploataţii viabile, cum sunt cele de la Curtici, Sântana ş.a.

Cadastru cu „ortoplanurile“

În acest context, subliniez, cu toată autoritatea şi competenţa profesională că „ortoplanurile“ nu pot suplini planurile topografice de bază şi mai ales documentaţiile cadastrale. Desigur, este mult mai comod să prelucrăm imagini teritoriale obţinute din satelit la Centrul de Teledetecţie. Or, acest lucru au realizat colegii geodezi (topografi), ieşind de sub coordonarea MADR şi trecând la MAI, unde în plus au obţinut şi 25% la salariu fără teren.

În condiţiile dezorganizării actuale, consider că prima măsură necesară pentru redresarea agriculturii este reîntoarcerea activităţii de cadastru de la Ministerul Administraţiei şi Internelor la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi reorganizarea ca Direcţie Generală de Fond Funciar, Cadastru şi Organizarea Teritoriului, precum şi reactivarea activităţii de organizare a teritoriului.

Iar neînţelegerea faptului că „una este proprietatea şi alta modul de exploatare“ a făcut ca să nu fie realizate şi organizate teritorial exploataţii agricole şi ferme optim amplasate şi dimensionate pentru aplicarea unor sisteme raţionale de agricultură, recomandate de cercetarea ştiinţifică şi, ceva mai mult, neutilizarea a 1/3 din teritoriu, România devenind piaţă de desfacere pentru produsele agroalimentare din alte ţări.

Este în puterea guvernului ca instituţiile care nu-şi îndeplinesc funcţia pentru care au fost create să fie reorganizate în mod corespunzător cu interesul general. Deci, Cadastrul şi Organizarea Teritoriului – la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale!

Dr. ing. econ. Avram CRĂCIUN

2 comentarii la „Locul cadastrului este la Agricultură!

  • BUNA ZIUA,
    Nu stiu unde sa ma mai adresez pentru intrarea in posesie a unei suprafete de teren mostenire de la bunici,parinti de peste 80 ani,nu au fost si nu sunt tulburari de posesie.Pe aceasta suprafata de fanat extravilan nu posed acte dar este in stapanirea mea .As dori sa intru in legalitate.
    MULTUMESC Cu stima.

  • Este anormal ca o unitate care se ocupa de organizarea terenului ,deci a pamantului sa fie putin interesata de intabularea terenurilor agricole de la sate ,si sa se axeze in special pe lucrari care tin de executia de planuri cadastrale ,intabulari pentru persoanele care construiesc la oras sau la tara .Trecerea acestui organ la MAI este o greseala fiindca ocupatia de baza a acestora trebuie sa fie strans legata de ministerul care se ocupa in principal de fondul funciar.Revenirea acestora la Ministerul Agriculturii si trasarea ca sarcina principala intabularea tuturor terenurilor agricole pe care le detin persoanele fizice si alte unitati ,se impune de urgenta.Oamenii de la tara care detin pamant nu au posibiltati materiale pentru a face intabularea terenurilor pe care le-au primit in posesie si trebuie ajutati .Reorganizarea propusa de autorul articolului este necesara si cu efecte imediate in revigorarea agriculturii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *