Mediu

Limite mai stricte pentru emisiile de CO2 la autoturisme și camionete

Share

UE vrea să ia măsuri mai drastice pentru a reduce emisiile de CO2 ale autoturismelor și camionetelor. Conform normelor revizuite, vor exista standarde mai stricte de emisii de CO2 pentru autoturismele noi și vehiculele utilitare ușoare noi, potrivit unui document dat publicității de Consiliul Uniunii Europene. Noile norme vor garanta că, din 2030, autoturismele noi vor emite, în medie, cu 37,5% mai puțin CO2, iar camionetele noi, în medie, cu 31% mai puțin CO2 comparativ cu nivelurile din 2021. Între 2025 și 2029, atât autoturismele cât și camionetele vor avea obligația de a emite cu 15% mai puțin CO2.

Undă verde…

Acordul dă undă verde pentru decarbonizarea și modernizarea transporturilor rutiere în Europa. El reprezintă o abordare integrată a tranziției către o mobilitate cu emisii scăzute și sprijină competitivitatea pe termen lung a sectorului, inclusiv prin facilitarea inovației în tehnologiile curate, precum bateriile și infrastructura de reîncărcare, informează oficialii UE. Totodată, „se asigură faptul că autoturismele vor emite în medie cu 37,5% mai puțin CO2 în 2030, comparativ cu limitele actuale ale standardelor de emisii, și reprezintă așadar un pas important către realizarea obiectivelor noastre climatice. În plus, îmbunătățim procedurile de testare cu norme mai stricte, pentru a asigura o reprezentare fiabilă a emisiilor generate în condiții reale de conducere“, după cum a declarat Grațiela Grațiela Gavrilescu, viceprim-ministru și ministrul Mediului al României. În același timp, emisiile de CO2 pentru camionetele noi vor trebui să fie cu 15% mai scăzute în 2025 și cu 31% mai scăzute în 2030. Acestea sunt obiectivele privind întregul parc de vehicule de la nivelul UE. Eforturile de reducere a emisiilor de CO2 se vor distribui între producători pe baza masei medii a parcului lor de vehicule.

Stimulente pentru producătorii „verzi“

Parlamentul și Consiliul UE au convenit asupra unui mecanism care să încurajeze vânzarea unui număr mai mare de vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute, cum ar fi autoturismele integral electrice sau vehiculele hibride reîncărcabile, pe baza abordării propuse de Comisie în propunerea sa inițială. Astfel, potrivit documentului, dacă un producător îndeplinește anumite criterii de referință, va fi recompensat cu obiective mai puțin stricte de emisii de CO2. În ceea ce privește stimulentele pentru producători de a vinde autoturisme cu emisii zero și cu emisii scăzute pe piețele cu o rată scăzută de pătrundere pe piață a acestor vehicule, s-a convenit asupra unui coeficient multiplicator de 1,85. A fost menținut criteriul de eligibilitate referitor la o cotă de piață a automobilelor cu emisii zero și cu emisii scăzute situată sub 60% din media UE, însă cu 2017 ca an de referință. A fost introdus un al doilea criteriu de eligibilitate, și anume un prag de maximum 1.000 de vehicule nou înmatriculate în 2017 în statul membru în cauză. În cele din urmă, se va aplica un plafon de 5% pentru utilizarea sistemului, astfel încât, în cazul în care cota de vehicule cu emisii zero și cu emisii reduse dintr-un stat membru depășește 5% din autoturismele nou înmatriculate, stimulentul nu se va mai aplica vânzărilor în statul membru respectiv. Pentru camionete, Parlamentul și Consiliul au convenit să lase propunerea Comisiei neschimbată în ceea ce privește stimulentele pentru vehiculele cu emisii zero și cu emisii scăzute. Derogarea de nișă de la obiective pentru producătorii care vând relativ puține vehicule în Europa va fi menținută până în 2028.

Efecte de tranziție

Efectele pe care le are tranziția din sectorul autovehiculelor, în special asupra ocupării forței de muncă, vor fi abordate prin intermediul unei dispoziții privind o tranziție echitabilă și corectă din punct de vedere social. Comisia urmează să examineze posibilitatea alocării de venituri provenite din primele pentru emisii suplimentare către un fond special sau către programele relevante care vizează asigurarea unei tranziții echitabile și, dacă este cazul, să prezinte o propunere legislativă până în 2027.

Parlamentul și Consiliul au convenit asupra unor norme noi care urmăresc să asigure fiabilitatea și reprezentativitatea datelor raportate referitoare la emisii. În primul rând, au fost convenite norme mai stricte pentru tranziția de la vechea procedură de testare NEDC la procedura mai precisă de testare WLTP ca bază pentru calcularea obiectivelor specifice privind emisiile pentru producători. Și, foarte important, potrivit documentului, se va pune un accent sporit pe monitorizarea emisiilor generate în condiții reale de conducere. Comisia va monitoriza reprezentativitatea emisiilor de CO2 în condiții reale de conducere pe baza datelor furnizate de dispozitivele de măsurare a consumului de combustibil instalate pe autoturismele și camionetele noi. Pentru a evita creșterea decalajului în materie de emisii, Comisia urmează să evalueze fezabilitatea creării unui mecanism de ajustare a obiectivelor specifice ale producătorilor începând cu 2030 și, dacă este cazul, să prezinte o propunere legislativă în acest sens. De asemenea, în cadrul revizuirii din 2023, Comisia trebuie să evalueze fezabilitatea elaborării unor proceduri de testare privind emisiile generate în condiții reale de conducere. În al treilea rând, există de asemenea dispoziții specifice privind testarea conformității în circulație și detectarea strategiilor care pot îmbunătăți în mod artificial performanța în ceea ce privește emisiile de CO2 a autoturismelor și camionetelor. În plus, Comisia va analiza posibilitatea de a elabora o metodologie comună la nivelul UE pentru evaluarea și raportarea emisiilor vehiculelor pe durata ciclului de viață (analiza ciclului de viață) și, după caz, va pregăti măsuri subsecvente, inclusiv propuneri legislative.

O etichetare mai bună

„Comisia va revizui, până în 2020, actuala directivă europeană privind etichetarea autovehiculelor în vederea îmbunătățirii informării consumatorilor, inclusiv prin evaluarea opțiunilor de introducere a unei etichete care să indice economia de combustibil și emisiile de CO2 pentru camionete. (…) Scopul general al propunerii este de a contribui la realizarea obiectivelor Acordului de la Paris și la atingerea obiectivului la nivelul UE de reducere cu 30% până în 2030 comparativ cu nivelurile din 2005 pentru sectorul non-ETS (schema de comercializare a emisiilor) stabilit de Comisia Europeană, care este transpus în obiective naționale în cadrul Regulamentului privind partajarea eforturilor. Măsurile și obiectivele propuse se bazează pe cadrul de politici privind clima și energia și pe Strategia privind uniunea energetică, ce urmărește reducerea emisiilor și a consumului de energie în sectorul transporturilor. Necesarul redus de combus­tibili fosili va îmbunătăți, de asemenea, siguranța alimentării cu energie în UE și va duce la reducerea dependenței noastre de importurile de energie din țări terțe“. – Consiliul Uniunii Europene

Bogdan PANȚURU