Afaceri

În mirifica agricultură a Olandei

Share

Date generale

– Situată în N-V Europei.
– Climă temperat-oceanică. Precipitaţii anuale, cu vânturi puternice, care permit obţinerea energiei electrice cu ajutorul morilor de vânt.
– Relief – câmpie în partea de nord şi podiş calcaros în partea de sud.
– Suprafaţa totală – 3,38 mil. ha.
– Teren agricol – 1,92 mil.ha. (56,7% din suprafaţa totală).
– Teren arabil – 0,9 mil. ha. (21,96% din suprafaţa totală).
– Pajişti – 1,1 mil. ha.
– Păduri – 0,37 mil.ha (11,1% din suprafaţa totală).
– Populaţia agricolă activă – 300.000 (4% din populaţia activă).

Structura exploataţiilor agricole

– Activitatea agricolă se desfăşoară sub forma unor holdinguri, care au la bază contracte de cooperare şi cuprind:

* producătorii propriu-zişi;
* colectorii de produse agricole primare;
* transporturi;
* asigurare tehnică şi materială;
* consultanţă tehnică, economică şi legală.

– Holdingurile sunt constituite în funcţie de specificul producţiei, iar suprafaţa terenurilor agricole diferă în funcţie de acest specific (crescători de animale, în medie – 20 ha, culturi de câmp – 30 ha, sere – 1 ha.)

– În prezent sunt 81.800 holdinguri.
– Produce 11% din PIB.
– Contribuie la export cu 26%.
– Ocupă locul trei în lume la exportul produselor agricole (după SUA şi Franţa).
– Cea mai importantă parte a sectorului agricol olandez este horticultura.
– Număr de animale:

* păsări pentru carne – 45 mil.
* păsări pentru ouă – 44 mil.
* porci – 14 mil.
* vite pentru carne – 5,0 mil.
* vaci pentru lapte – 2,0 mil.

– Creşterea vitelor se realizează în ferme cu un număr mediu de circa 50-70 capete, acestea reprezentând peste 50% din totalul celor 24.000 de ferme.

– Desfacerea produselor se face prin colectorii care prezintă produsele spre vânzare în cadrul licitaţiilor zilnice la bursele specializate, produsele fiind preluate de către angrosişti, pentru vânzare la intern sau la export.

Cooperativele agricole din Olanda

– Fiecare fermier olandez este membru în trei-patru cooperative cu specializare îngustă, cum ar fi: de aprovizionare, de credit, de prelucrarea fiecărui tip de producţie.

– Politica economică a guvernului olandez are în vedere menţinerea fermelor familiale şi sprijinirea cooperativelor fermierilor, acestea fiind supuse unor impozite mai reduse.

Rolul statului  în agricultura olandeză

– Impozite mai reduse pentru fermieri şi cooperative.
– Subvenţionarea dobânzilor la credite.
– Acordarea de garanţii financiare pentru obţinerea unor împrumuturi.
– Asigurarea suportului financiar fermierilor care fac investiţii în folosul mediului înconjurător.
– Susţinerea financiară a sistemului de educaţie pentru fermieri.
– Susţinerea sistemului de cercetare pentru agricultură şi mediu rural.

Prof. univ. dr. Ioan ALECU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *