Energia solară, subvenționată de stat

Share

energia-solaraCine dorește să-și instaleze în gospodărie panouri solare pentru producerea energiei electrice sau termice va fi ajutat de stat. Acest lucru este posibil prin programul Casa Verde care va fi derulat de către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și care va finanța aproximativ 15.000 de persoane fizice care vor dori să își instaleze în casele lor respectivele sisteme solare.

15.000 de beneficiari

Reprezentanții AFM au declarat că s-au alocat 44 de milioane de lei pentru finanțarea contractelor în vigoare și 95 de milioane de lei pentru contracte noi și se estimează că aproximativ 15.000 de persoane fizice vor beneficia de finanțare, în cadrul programului Casa Verde. Urmează a se stabili potențialii beneficiari și criteriile de eligibilitate, dar și modalitatea potrivită de implementare a programului. Conform AFM, în acest moment pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor este supus dezbaterii publice ghidul utilizatorului. Sumele nerambursabile alocate în program sunt până la 6.000 lei/persoană fizică pentru panouri solare sau panouri centrale peleți, iar cei care își vor instala pompe de căldură vor beneficia de maximum 8.000 de lei. Totodată, datorită condițiilor stabilite în program, în termen de un an, solicitanții trebuie să instaleze pe cheltuiala proprie sistemele care utilizează energie regenerabilă, urmând ca după ce sunt finalizate lucrările să solicite și să obțină de la Agenția Fondului de Mediu decontarea cheltuielilor. În paralel cu proiectul Casa Verde se va derula și programul Casa Verde Plus, care va asigura finanțarea atât a blocurilor de apartamente, cât și a caselor.

Ce și cum?

Solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții poate beneficia de programul Casa Verde:

  • este persoană fizică care își are domiciliul pe teritoriul României;
  • este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul;
  • imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publică;
  • nu are obligații restante la bugetul de stat, bugetele locale, conform legislației naționale în vigoare;
  • în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispozițiile legale privind protecția mediului și nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului.

Care este suma maximă care se acordă pentru fiecare tip de proiect?

  • până la 6.000 lei pentru instalații de panouri solare;
  • până la 8.000 lei pentru instalații de pompe de căldură;
  • până la 6.000 lei pentru instalații de producerea energiei termice cu cazane pe bază de peleți, brichete, tocătură lemnoasă, precum și orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Bogdan PANȚURU

Revista Agrobusiness nr. 12, 16-30 iunie 2016 – pag. 10