Afaceri

Comisia Europeană cofinanţează acţiunile de informare

Share

Comisia Europeană (CE) a publicat o cerere de propuneri în vederea realizării unor acţiuni de informare privind Politica Agricolă Comună (PAC). Termenul limită pentru depunerea propunerilor este 30 septembrie 2011, iar punerea în aplicare a măsurilor se va face între 01/03/2012 şi 28/02/2013.

CE cofinanţează acţiunile de informare cu privire la PAC care urmăresc, în special, să contribuie, pe de o parte, la explicarea acestei politici şi, pe de altă parte, la aplicarea şi dezvoltarea sa. De asemenea, vizează să promoveze modelul european de agricultură şi să îi ajute pe cetăţeni să îl înţeleagă, dar şi să-i informeze pe agricultori şi pe toţi cei care desfăşoară activităţi în zonele rurale. Nu în ultimul rând, intenţionează să-i sensibilizeze pe cetăţeni cu privire la problemele şi obiectivele PAC.

Persoanele juridice abilitate

Cererile pot fi depuse numai de persoane juridice care sunt stabilite de cel puţin doi ani pe teritoriul unui stat al Uniunii Europene şi în cadrul unui apel de propuneri publicat o dată pe an (înainte de 31 octombrie).

Organizaţiile interesate sunt invitate să consulte Apelul de propuneri 2011/C 212/11 care menţionează acţiunile prioritare şi calendarul pentru depunerea cererilor pentru anul 2012.

Toate cererile de subvenţii pentru anul 2012 trebuie să fie completate utilizând formularele prevăzute în acest scop, disponibile pe site-ul CE.

Precizare

Cererea de finanţare privind acţiunile de informare, cu privire la PAC, trebuie să conţină:

● tabel de cheltuieli;
● tabel de venituri;
● fişă de identificare bancară (a se completa pentru ţara în care este deschis contul bancar);
● fişă de identificare a persoanei juridice (se utilizează formularul de identificare a persoanei juridice aplicabil pentru ţara solicitantului).

Solicitanţii sunt rugaţi să nu contacteze CE prin telefon sau în scris cu privire la rezultatul cererii lor înainte de 28/02/2013.

Cererile selectate vor face obiectul unui acord între CE şi beneficiari, care prevede drepturile şi obligaţiile care decurg din decizia de acordare a finanţării.

Conform CE, acordul tip a fost revizuit în raport cu versiunea anterioară. Modificările prevăd, printre altele, faptul că TVA plătită de organismele publice nu mai este eligibilă, chiar şi în cazul în care acestea nu sunt îndreptăţite să o recupereze.

Traian DOBRE