Comasarea terenurilor, stimulată financiar

Share

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a întocmit un proiect de lege care vizează comasarea terenurilor agricole situate în extravilan şi stimularea concentrării suprafeţelor în ferme comerciale viabile, orientate spre piaţă. Însă, la momentul cedării, terenurile nu trebuie să facă parte din exploataţii comasate prin contracte de arendă sau alte contracte legale.

Prin lege se prevede acordarea unei prime pentru cedarea exploa­taţiei, susţinerea cheltuielilor aferente serviciilor notariale şi a serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară și garantarea creditelor contractate pentru cumpărarea terenurilor.

Primele pentru cedare se acordă cedenţilor o singură dată în cazul cedării prin înstrăinare sau timp de maximum 15 ani de la data cedării prin arendare, dar nu mai mult de data împlinirii vârstei de 70 de ani de către cedent.

În cazul cedării exploataţiei prin înstrăinare, prima se acordă numai pentru prima vânzare a suprafeţelor de teren agricol în cauză.

În cazul cedării exploataţiei prin arendare, cuantumul acordat ceden­ţilor este de 30 euro/ha/an pentru perioada de arendare de 5 ani, 50 euro/ha/an pentru 10 ani, respec­tiv 100 euro/ha/an pentru minimum 15 ani, iar în cazul înstrăinării, 200 euro/ha.

Ce mai prevede legea

De noul act normativ pot beneficia numai persoanele care au împlinit cel puţin 55 de ani şi mai au cel mult 10 ani până la vârsta normală de pensionare, la data cedării. Prin excepţie, cedent eligibil este şi persoana pensionată pe caz de boală, gradele I şi II, indiferent de vârstă.

În cazul agricultorilor, o altă cerință este să fi desfăşurat activităţi agricole timp de 10 ani anterior cedării.

Cesionarii pot prelua exploataţii de la cedenţi, prin arendare sau cumpărare, dacă au vârsta mai mică de 50 de ani și sunt persoane fizice sau persoane fizice înregistrate şi autorizate în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008 şi îndeplinesc condiţiile de la Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală sau dacă desfăşoară activităţi agricole. De asemenea, cesionari pot fi persoane juridice care desfăşoară activităţi agricole.

Menționăm că legea interzice scoaterea din circuitul agricol a terenurilor cedate, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data expirării contractului de arendă, respectiv 10 ani de la data înstrăinării.

Traian DOBRE