Ce sunt coeficienţii de producţie standard SO?

Share

Young farmer with laptop in field with cowsCele mai multe măsuri de finanţare din noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), corespunzător exerciţiului bugetar-european 2014-2020, vor utiliza, cu statut de criteriu uneori eliminatoriu, coeficientul de producţie standard (standard output). Acesta nu este un termen absolut necunoscut, fiind de fapt instrumentul de bază utilizat la calcularea dimensiunii exploataţiei agricole. Pentru 2015, coeficienţii de producţie standard pe care-i propune Ministerul Agriculturii sunt aceiași pe care i-au folosit fermierii și în anii precedenţi și reprezintă o medie a producţiilor agricole din perioada 2008-2012 aprobată de Eurostat, tradusă prin acest SO euro/ha. Ca regulă generală, dimensiunea unei exploataţii agricole se calculează înmulţind suprafaţa cultivată cu coeficientul de producţie standard SO corespunzător culturii deţinute.

De ce sunt importanţi coeficienţii de producţie standard – SO?

În primul rând, în funcţie de coeficienţii standard şi de dimensiunea fermei, beneficiarul se încadrează la finanţare pentru o anumită sumă sau proiectul poate fi neeligibil. Cu alte cuvinte, dimensiunea exploataţiei agricole, a producţiei sale cântăresc tot mai mult (în puncte) la accesarea fondurilor europene nerambursabile.

Cum se face dimensionarea exploataţiei agricole

General vorbind, modul de calcul al dimensionării unei exploataţii agricole este simplu: se înmulţeşte suprafaţa cultivată cu coeficientul de producţie standard SO care corespunde culturii.

Clasificarea fermelor în funcţie de dimensiunea economică:

Ferma mică – exploataţia agricolă cu dimensiunea economică între 8.000 (15 ha grâu) – 11.999 (22 ha de grâu) SO (valoarea producţiei standard).

Ferma medie – exploataţia agricolă cu dimensiunea economică între 12.000 (22 ha de grâu) – 250.000 (472 ha de grâu) SO (valoarea producţiei standard).

Ferma mare – exploataţia agricolă cu dimensiunea economică peste 250.000 SO (472 ha de grâu).

Tânăr fermier (categorie specială) – exploataţia agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 (22 ha de grâu) şi 50.000 (94 ha de grâu) SO (valoarea producţiei standard).

INVESTIŢII COLECTIVE – investiţii realizate de către cooperative sau grupuri de producători legate de asigurarea cooperării între producători, prin promovarea unor investiţii în facilităţi comune, mai eficiente şi profitabile, cum sunt: echipamente, infrastructura şi altele. Investiţiile vor deservi interesele membrilor.

PROIECT INTEGRAT – care vizează combinarea a cel puţin două operaţiuni care intră sub incidenţa a cel puţin două măsuri diferite, una dintre ele fiind Măsura 4 şi asigură accesul la finanţare a aceluiaşi beneficiar. Combinarea operaţiunilor din cadrul mai multor submăsuri din Măsura 4 (ex. 4.1 cu 4.1a sau 4.1 cu 4.2) nu reprezintă un proiect integrat. Un proiect integrat poate fi prezentat într-o singură Cerere de finanţare, poate fi evaluat ca atare în cadrul unei singure sesiuni de depunere şi diferitele operaţiuni pot începe simultan.

Fonduri nerambursabile (intensitatea sprijinului):

1) Ferme mici, medii şi obţinere de material de înmulţire şi material de plantare fructifer:

1.1. Ferme mici (8.000-11.999 SO) – 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi:

 1. 100.000 euro – pentru investiţiile care presupun achiziţii simple;
 2. 300.000 euro – în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.);
 3. 450.000 euro – pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare).

1.2 Ferme medii (12.000-250.000 SO) – 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi:

 1. 200.000 euro – pentru investiţiile care presupun achiziţii simple;
 2. 600.000 euro – în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.);
 3. 900.000 euro – pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare).

1.3 Obţinere material de înmulţire şi material de plantare fructifer – 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi:

– 600.000 euro – în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare);

– majorare cu 20 de puncte procentuale, însă rata sprijinului combinat va fi de maximum 90%, pentru:

 • investiţii realizate de tinerii fermieri;
 • proiectele integrate;
 • operaţiunile sprijinite în cadrul PEI;
 • operaţiunile de la art. 28 (Agromediu) şi art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) 1305/2013;
 • investiţii în zone cu constrângeri naturale şi specifice, menţionate la art. 32 R(UE) 1305/2013;

2) Ferme mari (>250.000 SO) – 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi:

 1. 250.000 euro – pentru investiţiile care presupun achiziţii simple;
 2. 750.000 euro – în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.);
 3. 1.050.000 euro – pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare).

– majorare cu 20 de puncte procentuale în cazul operaţiunilor sprijinite în cadrul PEI;

3) Forme asociative – 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi:

 1. 350.000 euro – pentru investiţiile care presupun achiziţii simple;
 2. 600.000 euro – pentru obţinere material de înmulţire şi material de plantare fructifer;
 3. 750.000 euro – în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.);
 4. 1.050.000 euro – pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare).

– majorare cu 20 de puncte procentuale, însă rata sprijinului combinat va fi de maximum 90% pentru:

 • investiţii colective şi proiecte integrate;
 • operaţiunile sprijinite în cadrul PEI;
 • operaţiunile de la art. 28 (Agromediu) şi art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) 1305/2013;
 • investiţii în zone cu constrângeri naturale şi specifice, menţionate la art. 32 R(UE) 1305/2013;

Lista coeficienţilor de producţie standard – valabilă 2015 (tabel extras)

(vezi tabel în revistă tiparită)

Suprafeţe calculate în funcţie de coeficienţii de producţie standard şi tipo-dimensiunea exploataţiei agricole

(vezi tabel în revistă tiparită)