Fonduri europene

Noi măsuri lansate în Noul PNDR 2014-2020

Share

irigatiiÎn cadrul unei conferinţe organizate la București, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, a anunţat lansarea a trei noi măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Vin bani pentru irigații

Astfel, măsurile lansate sunt Submăsura 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înfiinţarea de activități neagricole în zone rurale și Submăsura 6.4 – Investiţii în crearea și dezvoltarea de activități neagricole. În ceea ce privește Submăsura 4.3 – Sprijin pentru investiții în infrastructură legate de dezvoltarea, modernizarea și adaptarea sectoarelor agricol și forestier – Compo­nenta irigații, aceasta dispune de o alocare financiară totală aferentă PNDR 2014-2020 de 435.294.118 de euro (FEADR + Buget Național), respectiv de o alocare financiară aferentă sesiunii 2015 de 218.000.000 de euro (FEADR + Buget Național). Această sub-măsură poate fi accesată de organizații/federații ale utilizatorilor de apă înfiinţate în conformitate cu legislația în vigoare, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 1.000.000 de euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune, respectiv 1.500.000 de euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare. „Prin PNDR 2007-2013 am finanțat proiecte pentru infrastructura secundară de irigații pentru o suprafață de peste 300.000 de hectare. Prin măsura lansată astăzi, deschidem sesiunea de primire de proiecte din partea organizațiilor și federațiilor ale utilizatorilor de apă înființate în conformitate cu legislația în vigoare, constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole, pentru a dezvolta infrastructura secundară pentru alte 400.000 de hectare, ceea ce ar duce la o creștere semnificativă a suprafețelor irigate și, implicit, la rezultate mai bune în ceea ce privește producțiile realizate de producătorii din zonele deservite de aceste sisteme de irigaţii“, a precizat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

De reținut…

Potrivit specialiștilor din Ministerul Agriculturii, Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale dispune de o alocare financiară totală de 117.772.552 de euro, din care alocarea financiară a sesiunii din 2015 (15 iulie – 30 octombrie) este de 44.164.707 de euro. Această măsură vizează diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural, precum și încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteşugărești tradiționale.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară, respectiv 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 de euro/ proiect (în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism), pentru finanțarea de noi activități neagricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.

Bogdan PANŢURU