Cele mai multe măsuri de finanţare din noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), corespunzător exerciţiului bugetar-european 2014-2020, vor utiliza, cu statut de criteriu uneori eliminatoriu, coeficientul de