Afaceri

Agrostar propune o strategie pentru relansarea agriculturii

Share

Conştienţi că pentru ieşirea agriculturii din criză este necesar un nou mod de gestionare a acestui sector, unde în locul actualului mod de a pălăvrăgi sunt necesare soluţii economice fundamentate pe realităţile satului românesc, reprezentanţii AGROSTAR fac presiuni asupra guvernanţilor, îndemnându-i să se întoarcă cu faţa spre ţărani.

La Sinaia, unde recent a avut loc Conferinţa Naţională a Agrostar, inginerul Niculae Ştefan, preşedintele celui mai autentic for democratic al agriculturii româneşti, a propus câteva dintre elementele modelului conturat de sindicalişti.

De fapt, ce propun sindicaliştii pentru relansarea agriculturii?

Politica de protecţie bugetară

Măsurile propuse de ei în acest an vizează îmbunătăţirea şi chiar regândirea:

– Sistemului de alocare a resurselor fianciare bugetare şi comunitare.

Se are în vedere o proiecţie bugetară pe termen scurt şi mediu, care să aibă la bază programe multianuale pe domeniile care au cea mai mare nevoie de sprijin bugetar şi care garantează o relansare sigură.

– Consolidarea administrativă pentru plata la timp a subvenţiilor.

Aceasta obligă la o evaluare exigentă a activităţii agenţiei de plăţi, dar mai ales la asigurarea resurselor financiare, pentru ca această instituţie să-şi poată îndeplini obligaţia.

Clarificarea statului fiscal

Este vorba de regândirea statului fiscal al producătorului agricol, în sensul stimulării celor care produc pentru piaţă. În discuţie se află o politică fiscală care să scoată la lumină dimensiunea reală a producţiei, prin eliminarea grabnică a celor care lucrează în sectorul gri al agriculturii.

Extinderea şi modernizarea sistemelor de irigaţii

Este de precizat că în discuţie se află alocarea din resurse interne şi externe a unor sume imense pentru modernizarea şi reabilitarea acelor amenajări ce garantează o eficienţă economică. Concomitent, ar trebui studiată şi posibilitatea realizării unor sisteme locale de irigaţii care să folosească acumulări realizate prin aducţiunea apei gravitaţionale.

Organizarea pieţei

Experienţa ţărilor cu agricultură dezvoltată arată că înlăturarea distorsiunilor grave din acest sector poate fi rezolvată doar prin acorduri interprofesionale, facilitarea grupurilor de producători la comerţul organizat, construirea de silozuri zonale, deţinute de forme asociative ale producătorilor.

Proiect pentru emanciparea femeilor de la sate

Cu prilejul conferinţei de la Sinaia, federaţia Agrostar a analizat acţiunile ce urmează a fi implementate în cadrul proiectului „E-Word. Emanciparea Femeilor pentru Dezvoltare Rurală. Emancipare, Ocuparea forţei de muncă, Anteprenoriat“, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane şi desfăşurat de către Federaţia Agrostar în parteneriat cu Asociaţia Femeilor din Mediul Rural din Galiţia (Spania) şi Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural (România).

Obiectivul general al proiectului este promovarea femeilor din mediul rural pe piaţa muncii şi creşterea ratei de ocupare în rândul acestei categorii de populaţie, prin asigurarea accesului la servicii specializate de formare, informare şi consiliere profesională.

Dana MĂCRIŞ

One thought on “Agrostar propune o strategie pentru relansarea agriculturii

  • da, da , desteptii or sa ia fondurile si fraierii….

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *