Afaceri

Agrofam Holding Feteşti lansează un proiect social unic în România

Share

Dr. ing. Ştefan Poienaru, preşedintele Agrofam Holding din Feteşti (Ialomiţa), s-a implicat într-un proiect social cu urmări deosebite în lumea satului, unic în România. Este vorba de „Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor“, proiect în valoare de 2 milioane de euro şi  cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. În derularea acestuia este implicat şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, iar certificatele de competenţe obţinute la absolvire sunt recunoscute în România, dar şi în statele membre ale Uniunii Europene.

Lansarea a avut loc la Feteşti, în cadrul unui simpozion.

Durata proiectului este de trei ani, iar a cursurilor gratuite, de 12 luni. Aproximativ 75% din perioada de pregătire se va face pe teren, cu învăţarea multor lucrări practice.

O şansă pentru viitorul ţării

„Calificarea reprezintă o şansă pentru viitorul ţării. Noi ne-am propus să creştem calitatea resurselor umane din agricultură, prin asigurarea de competenţe şi capabilităţi specifice pentru angajaţii din acest sector. Astfel se obţin dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii economice, prin sprijinirea angajaţilor din domeniu, în vederea validării şi certificării competenţelor profesionale dobândite în alte contexte decât cele formale“, a spus Poienaru la deschiderea simpozionului.

Menţionăm că domnia sa este şi preşedinte al Asociaţiei Fermierilor din România (www.asociatiafermierilor.ro), aflată printre iniţiatorii îndrăzneţului program.

Obiectivele specifice

Adelina Popescu, iniţiatorul şi directorul programului, a prezentat pe larg fiecare etapă, spunând că unul dintre obiectivele specifice este conştientizarea angajaţilor din agricultură în legătură cu avantajele şi oportunităţile obţinerii unei calificări pentru dezvoltarea profesională. „De asemenea, se urmăreşte îmbunătăţirea accesului la servicii de evaluare şi sprijinirea angajaţilor din agricultură în vederea calificării prin validarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite în alte contexte decât cele formale.“

Cine poate participa

Programul se adresează în exclusivitate celor care lucrează în agricultură şi acoperă aproape toată ţara, prin cele patru zone incluse: Sud Muntenia, Sud-Est, Centru şi Vest.

Grupul ţintă este constituit din 1.600 de persoane. Ocupaţiile vizate pentru obţinerea de certificate de competenţe sunt în culturi vegetale, legumicultură, pomicultură, viticultură, ciupercării, crescător de animale (bovine, porcine, ovine, caprine), crescător de păsări, fermier în producţia vegetală, fermier în producţia zootehnică, mecanic agricol şi manager (şefi de ferme, şefi de sectoare, şefi de compartimente şi chiar directori).

Beneficiarii vor fi selectaţi în urma unor interviuri şi chestionare, pe baza cărora se vor identificagradul de pregătire profesională, necesităţile de formare şi calificare, aspiraţiile proprii, motivaţia, flexibilitatea etc.

Traian DOBRE