Începând cu data de 21 iulie 2017 au intrat în vigoare modificările Codului Silvic referitoare la asigurarea obligatorie a pazei pădurilor prin ocoale silvice, ca măsură de diminuare