Silvicultura

Serviciile silvice, o măsură ce diminuează tăierile ilegale

Share

Începând cu data de 21 iulie 2017 au intrat în vigoare modificările Codului Silvic referitoare la asigurarea obligatorie a pazei pădurilor prin ocoale silvice, ca măsură de diminuare a tăierilor ilegale de masă lemnoasă. Asigurarea cu continuitate a pazei pădurilor era obligatorie şi până acum, fiind stabilite şi aplicate amenzi pentru cei care nu aveau încheiat un contract de servicii silvice. Predarea în pază a suprafeţelor respective era făcută de deţinători pe baza documentului de proprietate şi materializarea limitelor în teren.

Noutăţile se referă la asigurarea serviciilor silvice şi pentru suprafeţele la care dreptul de proprietate nu este clarificat, respectiv acele cazuri în care proprietarii au decedat şi nu s-a dezbătut moştenirea ori în cazurile în care există litigii între coproprietari. În cazul în care proprietarii unor suprafeţe de pădure de sub 30 de hectare refuză încheierea contractelor de servicii silvice, pădurea respectivă va fi predată de către Garda Forestieră în pază unui ocol silvic autorizat, prin control silvic de fond. Pentru recuperarea costurilor asigurării serviciilor silvice se va constitui un deviz, comunicat proprietarului sau succeso­rului în drepturi asupra pădurii respective. Devizul va constitui titlul executoriu iar, în cazul neachitării sumelor prevăzute în deviz, recuperarea acestora se va face prin executare silită.

Aşa cum am aflat de la Mihai Găşpărel, inspector-şef Garda Forestieră Suceava, pentru aplicarea eficientă a acestor măsuri instituţia pe care o conduce a stabilit prin decizie, în conformitate cu noile prevederi ale Codului Silvic, ocoalele silvice care au obligaţia de a asigura serviciile silvice pentru pădurile amplasate pe raza unei anumite comune. Contractele respective se încheie de către aceste ocoale silvice la cererea deţinătorilor, persoane fizice sau juridice, pentru păduri cu suprafeţe de până la 30 ha. Pentru fiecare unitate teritorial-administrativă în parte a fost nominalizat un singur ocol silvic, în funcţie de suprafeţele de pădure administrate pe raza comunei respective.

Pentru contractele încheiate la cerere cu ocoalele silvice nominalizate, pentru proprietăţi de maximum 30 de hectare pădure, contravaloarea serviciului de pază va fi asigurată de către stat.

Amenzi pentru cei care refuză să încheie contracte silvice

„Garda Forestieră Suceava va monitoriza în continuare situaţia asigurării pazei pădurilor în raza ei de competenţă, impulsionând proprietarii să încheie contracte de servicii silvice cu ocolul silvic nominalizat. În cazul refuzului încheierii unui asemenea contract, se vor aplica amenzi de până la 5.000 de lei. Se va monitoriza şi modul în care ocoalele silvice îşi vor îndeplini obligaţiile legale, fiind stabilite amenzi de până la 2000 de lei pentru conducătorii ocoalelor silvice respective. De asemenea, Garda Forestieră Suceava va analiza situaţia decontării de către ocoalele silvice nominalizate pentru fiecare deţinător de pădure în parte, astfel încât cheltuirea acestor sume din bugetul de Stat să se facă conform prevederilor legale.

Aplicarea acestor măsuri va conduce la diminuarea volumului de masă lemnoasă tăiată ilegal şi va facilita gospodărirea sustenabilă a pădurilor proprietate privată, implicit regenerarea acestora, cu costuri considerabil mai mici pentru proprietari“, a precizat inspectorul-şef, Mihai Găşpărel.

Silviu BUCULEI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *