Prin intermediul Axei 10.1 (A – grădinițe, B – școli primare și gimnaziale) și 10.2 (licee) a Programului Operațional Regional 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației