Punerea în practică a Regimului Unic de Plată a dus la apariţia şi a câtorva elemente „contestabile“. De o manieră generală, Curtea de Conturi europeană a concis că