Din 2011, prima pe exploataţie la specia bovine se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, în funcţie