Existența antreprenorilor în piață este condiționată nu doar de nivelul de calitate pe care îl au produsele realizate de aceștia, ci și de imaginea și povestea care se