Cunoaşterea şi valorificarea durabilă a resurselor funciare sunt condiţionate de determinarea suprafeţei, formei şi dimensiunii, precum şi a capacităţii de producţie şi a modului de organizare a teritoriului.