Oieritul se află la o răspântie. Pe de o parte numărul efectivelor a crescut până la 10 milioane de exemplare, iar piaţa mieilor a fost într-un trend ascendent