În general, industria cărnii de porc înregistrează o evoluţie ciclică; lucrurile stau la fel şi în industria românească de profil, aceasta urmărind fidel mişcările generate la nivelul pieţei