Pe modelul tiparelor sociale, și în agricultură statutul fermierilor este „legiferat“ de dimensiunea afacerii, de vizibilitatea în spațiul agricol și experiență. Însă în umbra marilor latifundiari sunt mulți