Întrunită recent într-o sesiune de lucru, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a dezbătut, printre altele, şi problema „volatilităţii excesive“ a preţurilor produselor agricole. În acest context, participanţii au