Plati APIA

Subvenții în zootehnie – Ajutorul Național Tranzitoriu pentru crescătorii de bovine

Share

Ajutorul Național Tranzitoriu (ANT) este o formă prin care fermierii români sunt sprijiniți pentru a putea depăși dificultățile legate de actuala perioadă. Acordarea se face prin intermediul Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA). În materialul de față vă prezentăm condițiile și modul în care fermierii crescători de bovine, de lapte sau de carne pot primi acest ajutor. Acestea sunt prevăzute în Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Aplicarea prevederilor se face pe mai multe scheme, în funcție de sector.

Schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte

În cadrul acestei scheme există trei situații:

a) Fermierii crescători de bovine care au fost înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte. Aceștia, pentru a primi ANTZ, trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

– exploataţia cu cod ANSVSA pentru care se solicită sprijin să fie înregistrată în RNE şi să existe cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare, din oricare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine, la data depunerii cererii unice pentru ANTZ 7-L dacă cererea este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/la data limită de depunere fără penalizări dacă cererea este depusă în perioada de depunere cu penalizări;

– solicitantul să fi comercializat (vânzare directă/ livrare la procesare) o cantitate de minimum 3 tone de lapte pe exploatația cu cod ANSVSA solicitată, în anul de cotă de referință;

– solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014 – 2015 cu exploatația cu cod ANSVSA solicitată.

În această situație, plata ANTZ 7 se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte produsă şi înregistrată ca livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte, în anul de cotă de referință, pe o exploatație cu cod ANSVSA.

b) Fermierii crescători de bovine care NU au fost înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015, cu exploatația cu cod ANSVSA din cerere și care au obținut un drept pentru perioada de referință 01.04.2015-29.02.2016 care îndeplinesc următoarea condiție:

n exploataţia cu cod ANSVSA pentru care se solicită sprijin să fie înregistrată în RNE şi în care să existe cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare, din oricare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine, la data depunerii cererii unice pentru ANTZ 7 – L dacă cererea este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/ la data limită de depunere fără penalizări dacă cererea este depusă în perioada de depunere cu penalizări;

Plata ANTZ 7-L se acordă doar pentru cantitatea pentru care fermierul a obținut un drept la primă în campania 2016, respectiv o cantitate de minimum 3 tone de lapte, comercializată în perioada de referinţă 01.04.2015-29.02.2016.

c) În sfârșit, cea de-a treia situație se referă la fermierii care NU au fost înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015, cu exploatația cu cod ANSVSA din cerere și care nu au obținut un drept pentru perioada de referință 01.04.2015-29.02.2016 pe exploataţia din cerere, care îndeplinesc următoarele condiții:

– în exploataţia cu cod ANSVSA pentru care se solicită sprijin, să fie înregistrată în RNE şi în care să existe cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare, din oricare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine, la data depunerii cererii unice pentru ANTZ 7-L, dacă cererea este depusă până la data limită de depunere fără penalizări / la data limită de depunere fără penalizări dacă cererea este depusă în perioada de depunere cu penalizări;

– solicitantul să fi comercializat o cantitate de minimum 3 tone de lapte pe exploatația cu cod ANSVSA solicitată, în perioada de referinţă 01.03.2016-28.02.2017.

Plata ANTZ 7 – L se acordă pentru o cantitatea de minimum 3 tone de lapte, comercializată în perioada de referinţă 01.03.2016 – 28.02.2017, pe o exploatație cu cod ANSVSA.

Schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne

În cadrul acestei scheme, ANT se acordă fermierilor crescători de bovine care au deţinut un efectiv de minimum 3 bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă şi care îndeplinesc următoarea condiție:

l exploataţia cu cod ANSVSA pentru care se solicită sprijin să fie înregistrată în RNE şi în care să existe cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare, din oricare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine, la data depunerii cererii unice pentru ANTZ 7-L dacă cererea este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/ la data limită de depunere fără penalizări dacă cererea este depusă în perioada de depunere cu penalizări;

Datele de referinţă sunt:

  • 31 ianuarie 2013 – pentru exploataţiile înfiinţate până la data de 31 ianuarie 2013;
  • 17 aprilie 2014 – pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014;
  • 31 martie 2015 – pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 18 aprilie 2014 – 31 martie 2015;
  • 29 februarie 2016 – pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 aprilie 2015 – 29 februarie 2016
  • 28 februarie 2017 – pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 aprilie 2016 – 28 februarie 2017.

Dacă cererea este depusă în perioada fără penalizări, plata ANTZ 8-C se acordă pentru efectivul de minimum 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni deținut de solicitant la data de referinţă, în exploataţia cu cod ANSVSA, dacă la data depunerii cererii în exploatația înregistrată în RNE mai există cel puțin un animal identificat din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine.

Dacă cererea este depusă în perioada cu penalizări, plata ANTZ 8-C se acordă pentru efectivul de minimum 3 capete bovine, purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni deținut de solicitant la data de referinţă, în exploataţia cu cod ANSVSA, dacă la data limită de depunere fără penalizări, în exploatația înregistrată în RNE, mai există cel puțin un animal identificat din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine.

Schemele ANTZ 7-L – schema decuplată de producţie în sectorul lapte şi ANTZ 8-C – schema decuplată de producţie în sectorul carne nu sunt supuse controlului la faţa locului și nici normelor de ecocondiționalitate.

Alexandru GRIGORIEV

Revista Agrobusiness nr. 6, 16-31 martie 2017 – pag. 8-9

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *