Ştiaţi că avem cea mai fărâmiţată agricultură?

Share

Aproape 97% din suprafaţa agricolă a României aparţine ţăranilor. Divizarea către diferite persoane fizice a fostelor terenuri cooperatiste a marcat începutul unei perioade nu tocmai prolifice pentru ceea ce mai rămăsese din agricultura postdecembristă. În locul marilor unităţi agricole au reapărut micile gospodării, a căror principală activitate era aceea de a produce pentru autoconsum. Potrivit datelor statistice, la începutul anului 2002  în România existau 4.700 mii de gospodării, revenind fiecăreia în medie o suprafaţă de aproximativ  2,47 hectare.

Exploataţiile familiale cu o oarecare şansă sunt socotite cele ce deţin între 5 şi 10 hectare. Statisticile relevă că acestea reprezintă 11% din totalul gospodăriilor, iar suprafaţa agricolă pe care o deţin reprezintă 32,8%. În aceeaşi categorie intră şi exploataţiile care au mai mult de 10 hectare şi care deţin 3% din totalul suprafeţei agricole.

…Pentru europeni, zootehnia este esenţială

În ţările membre ale Uniunii Europene suprafaţa de teren agricol deţinută de exploataţiile agricole însumează peste128 milioane de hectare, dintre acestea 57% fiind teren arabil, păşunile reprezentând 35%, iar 8% sunt folosite pentru cultivarea anumitor culturi.

Pentru europeni, cea mai importantă activitate este zootehnia, care reprezintă 21%. Cultivarea cerealelor deţine în totalul producţiei globale 13,8%. Curios, dar europenii agreează carnea de taurine şi mai puţin pe cea de porc şi pasăre, sectoare estimate la doar 11% şi, respectiv 3%.

Laura DOBRE