Sprijin pentru ecologişti

Share

Guvernul României a adoptat Hotărârea privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, precum ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică.

Prin acest act normativ se introduc următoarele modificări:

– Se creează posibilitatea depunerii cererilor într-o nouă etapă, respectiv 1–29 octombrie 2010, pentru ca un număr mai mare de producători să poată beneficia de ajutor financiar comunitar. În consecinţă, se modifică şi perioada de control la faţa locului, respectiv până la data de 15 noiembrie 2010.

– În ceea ce priveşte sectorul ecologic persoanele fizice neautorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 pot depune cererea de sprijin financiar, cu obligaţia să se autorizeze şi să depună copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului până la data de 25 octombrie 2010.

– Prin excepţie, pentru anul 2010 beneficiarii solicită organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea, până la data de 29 octombrie 2010, a certificatului de conformitate / master certificatului / certificatului de confirmare a conversiei.

Prin actul normativ aprobat, MADR urmăreşte menţinerea în activitate a producătorilor de lapte, menţinerea exploataţiilor specializate pentru producţia laptelui de vacă, creşterea veniturilor exploataţiilor care practică agricultura ecologică, revitalizarea spaţiului rural prin trecerea la practicarea agriculturii ecologice. (L.D.)