Afaceri

Spre creşterea nevoii de alimente…

Share

preturile-alimentelorAstăzi se discută curent de riscurile alimentare ca urmare a perspectivelor demografice.

Tendinţele cererii de hrană depind, a priori, de trei variabile: creşterea demografică – care variază cantitativ, evoluţia veniturilor populaţiei şi repartizarea acestora la nivel global.

Factorii importanţi care trebuie luaţi în considerare şi care influenţează cererea sunt: regimurile alimentare şi nivelul pierderilor şi risipei de alimente.

ONU estimează că trebuie asigurat necesarul de alimente pentru o populaţie de cca 9 miliarde de indivizi în anul 2050.

Populaţia mondială a crescut cu 1,7% anual în perioada 1970-2000 şi se estimează că va creşte cu cca 0,8% anual până în 2050 (1% între 2000-2030 şi 0,5% între 2030-2050). Creşterea demografică mondială nu este omogenă, creşterea populaţiei fiind concentrată în ţările aflate în curs de dezvoltare.

În Africa subsahariană creşterea populaţiei între 2000-2050 este estimată la 1,8%, în Orientul Mijlociu de 1,4%, în America Latină – 0,8%, în Asia de Sud cu 1%, în Asia de Sud-Est cu 0,4%, în ţările industrializate cu 0,2%, iar în ţările în tranziţie are loc o scădere cu 0,4% anual pentru aceeaşi perioadă.

Din cele 2,848 miliarde de persoane suplimentare în 2050 faţă de 2000, 2,778 miliarde trăiesc în ţările în curs de dezvoltare. Aproape jumătate din aceste persoane sunt localizate în Africa, iar populaţia din Asia de Sud va creşte cu 869 milioane de locuitori.

Populaţia din regiunile dezvoltate în 2005 era de 1,211 miliarde indivizi, iar în ţările mai puţin dezvoltate de 5,253 miliarde indivizi.

Repartiţia populaţiei este următoarea: Africa – 906 milioane de locuitori, Asia – 3,905 miliarde, Europa – 728 milioane de indivizi, Africa Latină şi Caraibe cu 561 milioane locuitori, America de Nord – 331 milioane de locuitori şi Oceania, cu 33 milioane locuitori.

Sunt 19 state cu perspective de creştere demografică puternică, acestea deţin 5,3% din populaţia mondială în 2000, creşterea până în 2050 fiind de 735 milioane de indivizi.

Evoluţia populaţiei face ca la nivel mondial să existe o strategie clară cu privire la asigurarea necesarului de hrană pentru populaţie dar şi resursele energetic alternative, toate însă cu respectarea condiţiilor de mediu.

Dr. ing. Daniel Botănoiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *