Vegetal

Soia convențională câștigă teren

Share

soiaAnul trecut Asociația Donau Soja a înmulțit platformele demonstrative unde fermierii au putut să-și facă o idee despre ce și cum să cultive soia convențională pentru a avea cele mai bune rezultate. E adevărat că și sprijinul cuplat este foarte atractiv pentru fermieri ca și perspectiva unei piețe nesaturate și într-o dezvoltare continuă. De aceea i-am pus câteva întrebări reprezentantului Donau Soja, Dragoș Dima. O să aveți în finalul textului și rezultatele la 3 din cele 4 platforme organizate anul trecut. Asta pentru cine dorește să compare rezultatele diferitelor soiuri cultivate în diverse areale.

– Iată că soia a revenit în atenția fermierilor. Ce rol a avut Donau Soja în acest reviriment?

– Consecventă misiunii sale de a sprijini creșterea suprafețelor însămânțate cu soia în bazinul dunărean și zonele adiacente din Europa, Donau Soja a readus în dezbaterea publică situația culturii de soia în Europa.

Asociația Donau Soja este un facilitator al dialogului despre și pentru soia între diferiții participanți la realizarea acestei culturi și a produselor derivate (fermieri, autorități europene și naționale, amelioratori, furnizori de inputuri agricole și utilaje, procesatori, organizații nonguvernamentale, consumatori și alții).

În același timp, asociația Donau Soja este și un dezvoltator de programe pentru fermieri – manuale de bună practică, platforme demonstrative, conferințe și seminarii pentru amelioratori și cercetători agricoli – uniformizarea grupelor de maturitate în regiunea Dunării, banca de 1.000 de genotipuri de soia și pentru consumatori – mărcile de origine și calitate Donau Soja, Danube Soya și Europe Soya.

Într-adevăr, în ultimii doi ani se înregistrează o creștere a suprafețelor cultivate cu soia în Europa, dar mai este un drum lung până când soia va ocupa un loc important în structura culturilor europene.

– Anul acesta ați înmulțit loturile experimentale pentru soia convențională. În câte locații, câte soiuri și cu ce rezultate s-au soldat aceste experiențe?

– În anul 2015 în România am organizat 4 platforme demonstrative pentru soia în câteva zone importante de cultură. Platformele demonstrative au fost amplasate la SCDA Turda, județul Cluj; SCDA Secuieni, județul Neamț; SCDA Caracal, județul Olt, și SC Agrichi Fetești, județul Ialomița. Față de anul 2014 am înregistrat o dublare a numărului platformelor demonstrative, ceea ce a însemnat că mult mai mulți fermieri au avut posibilitatea să viziteze loturile experimentale. În fiecare platformă demonstrativă am prezentat o colecție de soiuri de soia din grupele de maturitate 000 – III și genetica din România, Franța, Austria, Bulgaria, Germania, Croația și Turcia. Numărul total al soiurilor prezentate într-una sau alta dintre platforme se cifrează la 48.

În pofida unui an agricol sărac în precipitații, rezultatele parțiale indică un comportament foarte bun al genotipurilor de soia cuprinse în platformele demonstrative. În plus, în platformele demonstrative am prezentat diferite experiențe referitoare la epoci de semănat, distanțe între rânduri, densități, controlul buruienilor, fertilizare și inoculare.

– Donau Soja a crescut foarte mult. A devenit mai mult decât o simplă organizație. O adevărată filieră de produs în care se pare că își fac loc și țări care nu aparțin distinct bazinului dunărean. Oferiți cititorilor câteva detalii despre această asociație.

– Asociația Donau Soja/Danube Soya este o organizație nonguvernamentală, independentă, internațională, nonprofit, înființată în anul 2012 la Viena cu scopul de a contribui la dezvoltarea și securizarea resursei europene de proteină vegetală din soia convențională.

Această inițiativă a fost lansată la Congresul Internațional pentru Soia de la Viena în septembrie 2012, cu sprijinul ministrului Agriculturii din Austria, dl Niki Berlakovich, sub patronajul comisarului european pentru politici regionale, dl Johannes Hahn, și al ministrului Sănătății din Austria, dl Alois Stöger. Evenimentul a beneficiat de participarea fostului comisar european pentru agricultură, dl Franz Fischler, și a ministrului Agriculturii din Bavaria, dl Helmut Brunner.

Astăzi asociația Donau Soja are peste 200 de membri din toată filiera de producere și transformare a soiei din 16 țări (Austria, Bosnia, Cehia, Croația, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Rep. Moldova, România, Serbia, Slovenia, Elveția, Ucraina și Ungaria). Putem spune că asociația Donau Soja este o filieră a soiei, transfrontalieră și internațională, care excede spațiul geografic al bazinului Dunării.

Asociația Donau Soja are birouri regionale la București și Novi Sad, Serbia și reprezentanți în Italia, Germania, Elveția, Polonia, Ucraina și Republica Moldova.

– Ce înseamnă certificarea Donau Soja și standardul Donau Soja?

– Pentru a putea determina trasabilitatea soiei și produselor derivate, pe întreg fluxul de producere și transformare, asociația Donau Soja a elaborat un set de cerințe și proceduri sub standardul Donau Soja/Danube Soya. Principalii parametri ai certificării sub standardul Donau Soja/Danube Soya sunt originea (soia este cultivată în regiunea Dunării) și calitatea (soia nu este modificată genetic). Pentru realizarea certificării au fost create trei niveluri de control: monitorizarea proprie (documentație în cadrul firmei); controale externe efectuate de către firme de certificare și control acreditate de asociația Donau Soja și controale de supraveghere efectuate de către asociația Donau Soja. Procedura de certificare în limba română și informații despre firmele de certificare și control acreditate se găsesc pe pagina de Internet a asociației www.donausoja.org.

Recent, asociația Donau Soja a elaborat și standardul Europe Soya pentru a putea răspunde solicitărilor primite de la fermieri, comercianții și procesatorii din afara regiunii Dunării. Certificarea Europe Soya are la bază aceleași proceduri, cerințe și sistem de control ca și certificarea Donau Soja/Danube Soya, cu deosebirea că originea soiei este Europa (de la Atlantic la Urali).

– Ce acțiuni pregătiți anul viitor pentru promovarea soiei convenționale și în ce locații se vor realiza?

– În anul 2016 vom continua activitățile de promovare a culturii de soia convențională. În acest sens, în luna martie vom organiza ediția a treia a Conferinței Donau Soja. Data și locul desfășurării vor fi anunțate în cel mai scurt timp. În luna iunie 2016 va avea loc Congresul Internațional Danube Soya. Locația cea mai probabilă este Budapesta, iar data desfășurării congresului va fi comunicată în timp util de colegii de la Viena. Vom relua organizarea platformelor demonstrative pentru soia în cele 4 locații: SCSA Turda, SCDA Secuieni, SCDA Caracal și SC Agrichim Fetești. Zilele de câmp vor fi organizate în luna august 2016.

În plus, vom începe să ne adresăm și cultivatorilor de soia organică prin înființarea unei platforme demonstrative cu experiențe specifice acestei tehnologii agricole.

În decursul anului 2016 vom finaliza ghidul de combatere integrată a buruienilor, bolilor și dăunătorilor în cultura de soia convențională. Ghidul va fi disponibil atât în forma tipărită, cât și în format electronic.

– Un gând pentru fermierii care cultivă sau își propun să cultive soia convențională.

– În primul rând le urez tuturor fermierilor un an 2016 mănos și profitabil.

Îi invit pe cei care își propun să cultive soia să reflecteze asupra faptului că soia este o plantă de cultură foarte versatilă, chiar magică conform unor reputați specialiști în agricultură. Este o plantă antemergătoare foarte bună pentru culturile păioase și porumb. Soia contribuie la fixarea azotului în sol, ajutând fermierul să cheltuiască mai puțin cu fertilizarea culturilor următoare. Fermierii pot avea avantaje și din resturile vegetale ale culturii de soia. Vrejurile de soia pot deveni surse secun­dare de venit, fie ca materii prime pentru energii regenerabile (biomasă), fie ca nutreț în cazul creșterii oilor, fie ca materie organică prin mărunțire și încorporare.

Cel mai mare beneficiu îl reprezintă valorificarea soiei. Fermierii pot avea acces direct, fără intermediari, la o piață europeană flămândă de soia și proteină de soia. Anual, Europa importă 95% din necesarul de soia, adică 95% din 40 de milioane de tone.

În timp, fermierii se pot specializa pe cultivarea soiei în funcție de destinația culturii – aliment sau furaj –, putând intra în parteneriate locale sau internaționale cu utilizatorii de soia, sigure și pe termen lung.

Tudor CALOTESCU