Afaceri

Simpozion internaţional privind zootehnia

Share

Timp de trei zile, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi a găzduit Simpozionul ştiinţific cu participare internaţională Zootehnia modernă – siguranţă alimentară şi dezvoltare socioeconomică.“

Organizată de Facultatea de Zootehnie a universităţii amintite, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, (CNCSIS) şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti“, prestigioasa manifestare ştiinţifică, ajunsă la cea de a 53-a ediţie, a reunit cadre didactice ale instituţiilor de învăţământ superior, cercetători de la institutele şi staţiunile de cercetare din întreaga ţară, agenţi economici, reprezentanţi ai asociaţiilor crescătorilor de animale şi ai organelor locale, numeroşi studenţi.

Au fost prezenţi şi au participat la lucrări oaspeţi din Ungaria, Africa de Sud, Franţa, Indonezia, Iran, Turcia, Egipt, Bulgaria, Macedonia, Olanda, Japonia, Slovenia, Portugalia, Albania, Serbia, Marea Britanie.

Cele 180 de comunicări şi referate prezentate pe toată durata lucrărilor simpozionului au evidenţiat preocupări şi rezultatele cercetărilor în fiziologie, reproducţie şi ameliorare genetică, bază furajeră, nutriţie şi alimentaţie, tehnologii de creştere a animalelor, procesarea producţiilor animaliere şi siguranţă alimentară, acvacultură, ştiinţe economice şi dezvoltare rurală.

Prof. dr. Mohamed Emad Abd el-Wahab Nasser de la Universitatea El Minia din Egipt mărturiseşte că a fost impresionat de nivelul înalt al lucrărilor simpozionului, care atestă preocuparea acelora care se ocupă de creşterea animalelor pentru a face faţă provocărilor.

Sunt de remarcat înaltul nivel ştiinţific la care se situează referatele şi comunicările cercetătorilor români şi străini, preocuparea constantă a acestora de a face faţă nevoii mereu crescânde de produse animaliere pentru o populaţie în creştere la nivelul globului, iar la cercetătorii români preocuparea de a ridica zootehnia, această „industrie grea“ a agriculturii, la nivelul posibilităţilor naturale de care dispunem.

Stelian CIOCOIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *