România a înregistrat o creştere a plăţilor în agricultură

Share

Anul trecut, fermierii români au beneficiat de mai multe fonduri europene. De exemplu, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), gradul de angajare, adică valoarea contractelor încheiate raportată la alocare, a urcat de la 19%, în 2009, la 35% în 2010. Este o creştere semnificativă a plăţilor efectuate prin PNDR, de la 7,4% în 2009, la 17,72% în anul 2010, se arată în raportul de bilanţ întocmit de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prezentat de ministrul Valeriu Tabără, într-o recentă conferinţă de presă.

În 2010 au fost lansate 12 sesiuni de depunere a cererilor, în cadrul cărora au fost înaintate 34.299 de proiecte conforme, cu o valoare de 2,56 miliarde de euro. Din acestea, au fost selectate 18.793, cu o valoare publică de 1,76 miliarde de euro.

De asemenea, au fost încheiate 14.823 de contracte cu o valoare de 1,58 miliarde de euro, din care s-au efectuat plăţi în valoare de 1,046 miliarde de euro.

Conform bilanţului, APIA a efectuat plăţi pentru campania SAPS 2009 în valoare de 610, 69 milioane de euro din pachetul financiar de 619,88 milioane de euro. În anul 2010, APIA a plătit 336,04 milioane de euro din pachetul financiar de 700,42 milioane de euro alocate României. Din valoarea achitată, 208,43 milioane de euro reprezintă avansul acordat fermierilor pentru lucrările făcute în toamna anului trecut, plăţi efectuate în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie. Totodată, s-au acordat 127,6 milioane de euro începând cu date de 1 ianuarie 2010. Este de precizat că, pentru campania 2010, cuantumul a fost stabilit, prin HG nr. 1017/2010, la 50.64 euro/ha.

Obiective MADR pentru anul 2011

– Stabilirea şi postarea pe site a calendarului şi alocărilor aferente sesiunilor pentru anul în curs: 16 sesiuni de primire a proiectelor, cu o alocare totală de 1,6 miliarde de euro. Vor fi scoase la licitaţie toate fondurile disponibile pentru măsurile de investiţii private.

– Creşterea gradului de absorbţie, valoarea estimată a plăţilor pentru anul 2011 fiind de 1,2 miliarde de euro.

– Modificarea PNDR pentru realocarea de fonduri între măsuri şi axe, în vederea consolidării măsurilor de investiţii private.

– Rezilierea proiectelor neviabile, care au stadiu de implementare zero în vederea disponibilizării resurselor financiare din Program pentru finanţarea unor noi proiecte.

– Lansarea unei campanii de promovare şi informare cu privire la oportunităţile de finanţare prin PNDR, cu accent pe promovarea măsurilor nou lansate sau cu impact scăzut în rândul beneficiarilor (Măsurile 221 şi 142).

Plăţi efectuate din FEADR
(vezi tabel revistă)

Sume alocate pentru noul an agricol

Din bugetul anului 2010, precum şi din fonduri europene pentru sprijinirea producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi animalier, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2010 au fost alocate 3,02 miliarde de lei (705,5 milioane de euro), având destinaţia prezentată mai jos.

– Forme de sprijin finanţate exclusiv din bugetul naţional – 358.526.500 lei, cca 83,7 mil. euro din care:

– 314,6 milioane de lei – fonduri publice acordate producătorilor agricoli, conform Legii creditului agricol;

– 36,7 milioane de lei – ajutorul de stat acordat producătorilor agricoli pentru motorina achiziţionată şi utilizată în trimestrul al II-lea al anului 2010, la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal şi zootehnic;

– 7,1 milioane de lei, reprezentând cofinanţare nerambursabilă de la bugetul de stat pentru proiecte de investiţii din cadrul Programului SAPARD (SAPARD românesc).

– Forme de sprijin, finanţate din fonduri europene – 2.663.827,7 lei (621,8 milioane de euro) din care:

– plata unică pe suprafaţă, în valoare de 1,4 miliarde de lei (330 milioane de euro), reprezentând aproximativ 47% din valoarea SAPS pe anul 2010;

– măsuri de piaţă  – 88,8 milioane de lei (20,7 milioane de euro);

– finanţarea proiectelor de investiţii din cadrul PNDR – 821,1 milioane de lei (191,7 milioane de euro);

– sprijin pentru zonele defavorizate din zona montană, sprijin pentru zonele defavorizate altele decât zona montană şi plăţi de agromediu – 340,2 milioane de lei (79,4 milioane de euro).

Traian DOBRE