Rabla devine tot mai pretenţioasă

Share

Datornicii din agricultură nu vor beneficia de sprijin financiar. În anul 2010 devine operaţional Programul de stimulare a înnoirii parcului naţional de tractoare şi maşini agricole sau Rabla, cum ne-am obişnuit să-i spunem. Pe lângă condiţiile iniţiale, Guvernul a impus recent şi altele, prin Ghidul de finanţare elaborat de Fondul pentru Mediu.

Astfel, firmele cu datorii la bugetul de stat nu vor putea cumpăra tractoare sau utilaje agricole prin programul Rabla şi nici fermierii care au fost sancţionaţi de legislaţia vamală sau de cea financiară. Important este că firmele beneficiare nu trebuie să sponsorizeze activităţi cu efect negativ asupra mediului.

La program nu vor putea adera nici „agenţii economici care se află în procedură de insolvenţă sau lichidare ori reorganizare judiciară sau în stare de faliment“. Totodată, firmele nu trebuie să fi primit ajutoare de minimis pe o perioadă de trei ani consecutivi, de peste 200.000 de euro.

În cazul persoanelor fizice, solicitantul nu trebuie să aibă în curs proceduri de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilicite sau incompatibile.

Condiţionări tehnice

Prima de casare se acordă pentru tractoare sau maşini agricole autopropulsate cu o vechime de cel puţin zece ani, care au următoarele componente: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

Vă reamintim că suma acordată de stat poate fi de maximum 17.000 de lei, fără ca aceasta să depăşească 50% din preţul de achiziţie a tractorului nou sau a maşinii agricole autopropulsate noi, în cazul persoanelor fizice. În cazul persoanelor juridice, aceeaşi sumă nu poate depăşi 40% din preţul de cumpărare, fără TVA.

O altă condiţie impusă este ca beneficiarii să se înscrie la un producător agreat, în vederea achiziţionării unei maşini sau utilaj agricol nou, iar prima de casare va fi scăzută din preţul de achiziţie.

Producătorii au obligaţia să acopere costurile predării şi/sau preluării vehiculelor scoase din uz, precum şi să conceapă şi să construiască noi vehicule cu luarea în considerare a posibilităţilor de dezmembrare, reutilizare şi valorificare, în special prin reciclare, a componentelor şi materialelor acestora.

În opinia Executivului, dacă rablele de tractoare vor fi înlocuite cu altele noi, s-ar consuma mai puţin carburant, ar scădea nivelul de poluare şi s-ar face şi agricultură mai performantă.

Traian DOBRE