Afaceri

Producţia europeană de biogaz în plină creştere

Share

Producţia de biogaz din Europa înregistrează o creştere semnificativă. Conform ultimelor cifre disponibile, ea a atins 8,3 milioane t echivalent petrol 1 în 2009, respectiv o creştere de 4,3% faţă de 2008. Această creştere este datorată în principal sectorului de procesare a metanului din porumb, care a luat amploare în Germania din 2004. Nemţii sunt lideri în acest sector, reprezentând 51% din producţia europeană de biogaz, fiind urmaţi de la distanţă de alte ţări europene, ca Italia, Cehia sau Austria.

Aplicarea directivelor europene în domeniu, conform cărora energiile regenerabile din UE trebuie să reprezinte 20% din consumul ei total de energie din 2020, ar trebui să contribuie la dezvoltarea pe mai departe a sectorului biogazului.

Situaţia actuală a sectorului european de producţie a metanului din resurse agricole

Germania este primul producător european de metan, având aproape 7.000 de instalaţii, care împreună totalizează o putere instalată echivalentă cu circa două centrale nucleare. În 2010, producţia de electricitate de 15.000 GW•h reprezenta peste jumătate din biogazul valorificat în Europa. Tariful de răscumpărare al electricităţii subvenţionate şi prima pentru culturile energetice, introdusă în 2004 (care au ridicat tariful total la 12-25 cenţi/kW•h), au dus la o adevărată explozie în acest sector, numărul de instalaţii noi ajungând la circa 4.000 în intervalul 2004-2010. În 2010, electricitatea produsă din biogaz a reprezentat 2,6% din consumul total de electricitate din Germania.

Avantajul producţiei de biogaz pentru agricultori este asigurarea unui venit la un tarif de răscumpărare fix (tariful răscumpărărilor este fixat pentru o perioadă de 15-20 de ani), care reduce riscurile legate de fluctuaţiile pieţelor agricole. Aducându-le un venit complementar exploataţiilor, fabricile de metan le-au permis agricultorilor să facă faţă crizelor din sectoarele de producţie a laptelui şi de creştere a animalelor. Un alt avantaj al fabricilor de metan este utilizarea digestatului. Această materie extrasă din digestor poate fi împrăştiată pe culturi în locul îngrăşămintelor clasice şi permite atât reducerea consumului de îngrăşăminte, cât şi a cheltuielilor de producţie. Specialiştii germani estimează economiile realizate la cheltuielile de fertilizare la 70%.

Instalaţiile germane funcţionează, în cea mai mare parte, în sistem de codigestie, cu porumb-siloz şi dejecţii animale. Datorită unui randament de 200 m3 de biogaz pe tona de materie-brută, porumbul este cultura cea mai eficientă pentru producţia de biogaz. Acesta este utilizat în aproape toate ţările în care sectorul de producţie a metanului din surse agricole este în curs de dezvoltare. În 2011, 811.000 ha de porumb au fost cultivate cu porumb pentru sectorul de biogaz din UE, din care 650.000 ha în Germania. Există şi alte culturi, ca sorgul şi sfecla de zahăr, care sunt utilizate în producţia de biogaz.

Urmând calea deschisă de Germania, producţia de biogaz se dezvoltă şi în alte ţări. În Italia, tariful de răscumpărare a electricităţii este de 28 cenţi/kW•h (cel mai ridicat din Europa), suprafaţa cultivată cu porumb-siloz situându-se între 80.000 şi 100.000 ha.

În Cehia, subvenţiile din fondurile europene (FEDER) acordate până la începutul acestui an au permis construirea a 200 de fabrici care utilizează producţia de pe 30.000 ha de porumb.

În Danemarca, guvernul încurajează obţinerea metanului din dejecţii animale şi a fixat obiectivul de procesare la 50% din dejecţiile animale până în 2020. În fine, în Austria peste 600 de fabrici procesează porumb-siloz de pe 25.000 ha.

Perspective importante pentru biogazul agricol

Ca energie regenerabilă, producţia de biogaz răspunde direcţiilor de producţie ale Uniunii Europene, stabilite în principal prin Directiva 2009/28/CE, prin care se vizează o pondere de 20% a energiilor regenerabile în consumul total de energie din 2020. Conform acestor planuri, evoluţia producţiei din acest sector se aşteaptă a fi puternică, cu creşteri de peste 10% pe an în unele ţări.

Potenţialul de producţie al metanului ar putea ajunge la 39 milioane tone echivalent petrol în 2020, cu un potenţial de 31 milioane t echivalent petrol pentru industria de procesare din materii-prime agricole şi de 8 milioane t echivalent petrol pentru procesarea din deşeuri (de toate tipurile), în timp ce obiectivele de producţie ale Uniunii Europene sunt de doar 10 milioane t echivalent petrol. Agricultura are deci un rol important de jucat în producţia de biogaz.

Dezvoltarea sectorului depinde de aplicarea unor măsuri stimulative

Crearea unui sector aflat la intersecţia sectoarelor energiei, deşeurilor şi agriculturii constituie o ocazie pentru agricultorii europeni. Acest sector care trebuie să se dezvolte face obiectul unor mecanisme de reglementare care au în vedere mai ales stabilirea unor măsuri stimulative (certificatele verzi sau tarifele de răscumpărare subvenţionate). Deşi s-au stabilit o serie de obiective de producţie, care fac dovada voinţei statelor-membre de a se angaja în acest sector, măsurile concrete de încurajare a producţiei se lasă aşteptate în majoritatea ţărilor europene.

Evoluţia suprafeţelor de porumb-siloz pentru producţia de biogaz, în UE-27 (estimări)
(vei tabel revista tiparita, pe baza de abonament)

Material furnizat de FNPSMS – MAIZ’EUROP’ Group – www.maizeurop.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *