Afaceri

Preţul gigacaloriei provoacă adevărata criză financiară a poporului român

Share

PREŢUL GIGACALORIEI PROVOACĂ ADEVĂRATA CRIZĂ FINANCIARĂ A POPORULUI ROMÂN. ACEASTA A FOST DECISĂ DE GUVERNANŢI PENTRU A RESUSCITA UN SISTEM ÎN COMĂ. DAR NU E TOT! URMEAZĂ SCUMPIREA GAZELOR.

ROMÂNIA dispune de cea mai ieftină energie termică sau gigacalorie, pe înţelesul tuturor, la îndemâna oricui; dar cei îndreptăţiţi atât prin funcţii, cât şi prin responsabilităţile ce le revin intenţionat se fac că nu cunosc şi iniţiază prin toate mijloacele ţinerea sub tăcere a acestei posibilităţi, care le oferă românilor, dincolo de o tehnologie ultra-performantă, şi facilităţi financiare imense, generate de costurile reduse al consumului de materie primă.

ROMÂNIA, prin configuraţia sa geografică, este ţara cu cel mai bogat potenţial energetic natural din Europa prin cantitatea enormă de biomasă pe care o poate configura foarte uşor sub forma de peleţi [1] şi transforma în energie termică prin cea mai modernă şi performantă tehnologie pentru arderea acestora, dar continuă totuşi cu mare insistenţă, să-şi cheltuie banii – şi aşa foarte puţini – pe combustibili fosili, scumpi şi poluanţi, contribuind major la îndatorarea până la sărăcire cruntă, a acestui popor.

Cele 3.500.000 – subliniez, trei milioane şi cinci sute de mii – de hectare de teren necultivat, pârloagă cum se spune popular, produc anual în mod natural fără vreo intervenţie a omului, circa 17.500.000 tone de masă vegetală uscată, aceasta însemnând tot atâtea tone de agropeleţi, doar la o singură cosire, cu combina, bineînţeles.

În plus, la această cantitate se mai adaugă resturile şi deşeurile vegetale agricole şi neagricole, forestiere, silvice, agrozootehnice, deşeurile menajere selectate după compoziţia specifică, tocătura lemnoasă a deşeurilor de acest soi, rumeguşul de lemn etc., constituie o altă sursă de combustibil oferit aproape gratis de natură, fiind apreciată după calculul specialiştilor, la circa 60.000.000 tone pe an. În plus cu un minim de costuri se poate realiza plantarea a 1.000.000 de hectare de teren cu plante energetice specifice cum ar fi: salcie, miscanthus giganteus (cum se vede în imaginea de mai jos), anghinare, etc., care produc în medie 30 tone/ha, ar adăuga la această zestre aproximativ 30.000.000 tone/an.

Cu peste 100.000.000 tone/an masa vegetală transformată în peleţi, ar face din România principalul producător european de energie regenerabilă din biomasă. Aceste gunoaie de astăzi, constituie un combustibil ideal pentru arzătoarele ecoHORNET, datorită tehnologiei de ardere şi a randamentului de excepţie, pe care-l prezentăm mai jos.

Pentru încălzirea locuinţelor şi prepararea apei calde a celor 570.210 de apartamente din Bucureşti (deservite de RADET prin sistemele centralizate, vechi de zeci de ani şi total depăşite tehnologic), cu suprafaţa de 28.510.500 mp, sunt necesare doar 600.000 tone peleţi/an(120 euro/to). Un calcul simplu arată astfel: 2,4 milioane Gcal X 125 lei/Gcal = 288.000.000 lei, subvenţia statului de 176 lei/Gcal in 2010 fiind de 422.000.000 lei, iar de la 01.08.2011, costul acesteia crescând cu 37%, prin Hotărâre de Guvern.

Preţul instalării sistemelor cu peleţi pentru o scară de bloc sau un bloc, nu depăşeşte 30 euro/mp. Înmulţind cu cei 28.510.500 mp existenţi, rezultă un cost total al încălzirii şi preparării apei calde de 855.315.000 euro + TVA. Acest preţ, este egal cu MILIARDUL de euro necesar doar aproximativei reabilitări a reţelelor de transport şi distribuţie a agentului termic gestionat de RADET. Ceea ce trebuie reţinut ca foarte important este că, preţul pentru combustibilii de care am vorbit (peleţii) necesari pentru 1 an, nu depăşeşte 4 euro/mp.

Pentru încălzirea întregului sistem centralizat din România, a celor 2.350.000 locuinţe în suprafaţă de 131.600.000 mp., ar fi suficiente 2.763.600 tone de peleţi x 120 euro/ tona = 331.632.000 Euro. Iar subvenţia acordată anual de Guvern numai pentru încălzire, este de peste 400.000.000 euro.

După aproape 10 ani de cercetare, proiectare şi experimentări, cu o investiţie proprie de peste 1,5 milioane euro, fraţii Hornet au realizat cea mai performantă tehnologie de ardere a biomasei granulate şi compactate, sub formă de peleţi.

SISTEMELE DE ÎNCĂLZIRE „ECOHORNET”, realizate prin implementarea în fabricaţie a invenţiei „Arzător gravitaţional şi procedeu de ardere a biomasei granulare sub formă de peleţi”, prin Brevetul de invenţie nr. A 2008/00996, ataşat unui schimbător de căldură de concepţie proprie (sub aspectul unui cazan de locomotivă cu aburi,) a făcut posibilă obţinerea unor rezultate excepţionale, după cum urmează:

– Randament instalaţii  > 94%;
– Randament ardere > 98%;
– Emisii CO  < 250 mg/mc;
– Emisii particule  < 8 mg/Nmc;
– Emisii COV < 10 mg/mc.

Aceste rezultate au stârnit mai întâi neîncrederea şi uimirea specialiştilor în domeniu, apoi admiraţia acestora, clasificând acest produs în zona „euro 10” ca şi coeficient de poluare, considerând aceste sisteme a reprezenta tehnologia generaţiilor viitoare.

Dovada incontestabilă a performanţelor tehnice ale sistemului, este certificată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti – Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor şi de S.C. INSTALTENERG CERT S.R.L. – Bucureşti (singurul laborator din România care are certificare europeană, certificat de tipul RENAR).

Confirmarea performanţelor a fost dată cu ocazia efectuării testelor cerute de firma pentru extinderea gamei de putere a centralelor termice pana la 350 kW (detalii se găsesc în Raportul tehnic de la secţiunea produse, aflat pe site-ul www.ecohornet.ro).

Aceste performante au fost obţinute utilizând peleţi (deşeuri granulate şi compactate), cu diametrul de la 6 la 12 mm, lungime de la 5 la 35 mm, umiditate sub 10%; fabricaţi din “tot ce arde”, adică: resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, agrozootehnice, selecţie de deşeuri menajere, plante energetice, tocătură lemnoasă, inclusiv cele cu un conţinut mare de siliciu, rumeguş de lemn sau în amestec etc.

Astfel, sistemele de încălzire ecoHORNET cu peleţi, produc cea mai ieftina gigacalorie, utilizând drept combustibil, deşeurile ieftine sau gratuite şi care sunt la îndemâna tuturor.

Toate aceste performanţe ne îndreptăţesc să afirmam că, suntem lideri incontestabili în acest domeniu şi lideri mondiali în arderea şi valorificarea superioară a biomasei granulate şi compactate sub forma de peleţi.

Produsele realizate de fraţii HORNET:

– Centrale termice cu puteri de la 20 la 350 kw;
– Arzătoare tip injector cu puteri de la 20 la 350 kw;
– Arzătoare tip injector cu tuburi radiante 20-60 kw.

Aceste centrale pot acoperi necesităţile de încălzire şi prepararea apei calde a tuturor utilizatorilor (blocuri, locuinţe, birouri, şcoli, spitale, hoteluri, clădiri administrative, hale, sere, crescătorii de păsări şi purcei, săli de sport, piscine, terenuri de fotbal, etc), cu costuri la jumătate, faţă de gaze, de 2,5 ori mai mici faţă de propan şi CLU, şi de 4-5 ori mai mici faţă de curentul electric, inclusiv motorina.

Arzătoarele ecoHORNET, realizează arderea completă a peleţilor, în urma arderii neexistând fum în gazele arse, sau depuneri de creozot (gudron), utilizatorul devenind astfel, un participant activ al diminuării efectului de seră şi al încălzirii globale a planetei, prin poluarea intensivă a atmosferei. Această nouă tehnologie produce o energie termică ecologică, economică, inteligentă şi, aduce utilizatorilor reale avantaje.

Sistemele de încălzire ecoHORNET, prin varietatea materiei prime ce formează combustibilii utilizaţi la un randament foarte ridicat, vin în sprijinul foarte eficient al producătorilor agricoli, aceştia putându-şi valorifica superior resturile şi deşeurile vegetale, al procesatorilor de lemn prin utilarea de frunze, crengi,coaja de copac,etc., al cultivatorilor de plante energetice, al crescătorilor de animale şi păsări, prin valorificarea deşeurilor agrozootehnice deoarece, dejecţiile animalelor şi păsărilor în combinaţie cu aşternuturile vegetale folosite, produc peleţi de foarte buna calitate, al procesatorilor de reziduri şi deşeuri menajere, etc.

Noul arzător ecoHORNET a pus capăt supremaţiei peleţilor produşi exclusiv din lemn, în special al celor din lemn curat, obţinând performanţe superioare cu peleţi fabricaţi din resturi şi deşeuri vegetale.

Nu mai este necesar să defrişăm pădurile pentru producerea peleţilor.

Cu întreaga responsabilitate a celor afirmate,

Iuliean HORNET
Tel: 0745.050.050
Site: www.ecohornet.ro; e-mail: president@ecohornet.ro