Porumbul românesc nu vrea să se facă bioetanol

Share

• Uniunea Europeană situează energiile regenerabile în centrul preocupărilor menite să suplinească epuizarea resurselor de petrol.

„Pachetul Energie“, elaborat de Comisia Europeană, reprezintă angajamentul Uniunii Europene pentru reducerea cu 20%, până în 2020, a emisiilor de gaze de seră și a utilizării energiilor regenerabile (EnR) până la 20% din consumul de energie al UE, ne-a informat Federația Națională a Producătorilor de Semințe de Porumb și de Sorg (FNPSMS) din Franța.

În documentul care ne-a fost remis se menționează că, între 2005 și 2010, producția de bioetanol (fabricat în foarte mare parte din materii prime agricole) a UE a crescut semnificativ, ca urmare a încorporării sale în benzină. În acest context, porumbul reprezintă una dintre materiile prime cele mai importante. Nu şi la noi, unde păpuşoiul nu prea vrea să se facă bioetanol. Cel puţin deocamdată.

Un program îndrăzneţ

Fapt este că CE a cerut statelor membre să elaboreze un plan de acțiune EnR, prin care să-și demonstreze capacitatea de a atinge obiectivul în 2020 și de a respecta traseul treptat de utilizare, propus prin directivă.

În cadrul programului EnR, fiecărui stat membru i-a fost atribuit câte un obiectiv de utilizare a acestora la nivelul anului 2020, pentru ca toate să contribuie echitabil la obiectivul global de 20%. Însă se consideră că, în sectorul de transporturi, acest procent nu va putea fi atins, situându-se, probabil, la numai 10%.

Conform noii Directive nr. 2009/28/CE EnR, pentru perioada 2010-2020 biocarburanții determină o reducere cu cel puțin 35% a emisiilor de gaz cu efect de seră (GES) încă din 2011 și cu 50% începând cu 2017. În 2010, apreciază FNPSMS, aproape 3 milioane de tone de porumb ar trebui să fie utilizate în producția de bioetanol, respectiv 4% din porumbul disponibil în UE 27. Însă dezvoltarea acestui nou debușeu de piață a porumbului depinde de realizarea unor proiecte industriale noi, dar și de competitivitatea acestei culturi față de alte materii prime.

Fabrica din Zimnicea, o mare promisiune

În România, printre distileriile care au început să folosească porumbul în ultima vreme putem menționa societatea Interagro la Zimnicea (Teleorman), cu o capacitate de 300.000 t de porumb. Alte fabrici cu capacități mai mici există în județele Brăila, Ialomița, Botoşani, Giurgiu şi Olt. În Europa, amintim numai Abengoa din Rotterdam (Olanda), care va putea prelucra 1,2 milioane t de cereale (grâu, porumb, orz), dar deocamdată se află în probe tehnologice. Precizăm că FNPSMS este o organizaţie franceză interprofesională care reunește, pe de o parte, sindicatele de agricultori multiplicatori de semințe de porumb și de sorg și, pe de altă parte, societăți care obțin și produc semințe.

Traian DOBRE