Afaceri

PNDR 2014-2020. Întocmirea și avizarea dosarelor de achiziții

Share

intocmirea-dosarului-de-achizitiiInterviu cu domnul inginer Mihai Dragomir, expert în achiziții OJPDRP Prahova

Drumul către fondurile europene poate fi unul lung și anevoios. Fără o informare riguroasă și consultanță performantă puțini reușesc să ajungă la mult râvnitele fonduri nerambursabile pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziție pentru dezvoltarea rurală. Vestea bună este că, în raport cu Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR 2007-2013), în cadrul PNDR 2014-2020 prima parte a procesului de obținere a fondurilor a fost mult simplificată. Ghidul solicitantului este acum ușor de găsit pe Internet, indiferent de măsura pe care fermierul vrea să o acceseze. Până la semnarea contractului de finanțare procesul a fost scurtcircuitat eficient din punct de vedere birocratic, însă în teritoriu fermierii-antreprenori ne informează că au găsit încă problematici pașii necesari în procesul de achiziție. Despre aceasta, dar nu numai, am purtat o discuție cu un stimabil funcționar al APDRP (Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit), domnul inginer Mihai Dragomir, expert în cadrul Oficiului Județean Prahova al APDRP.

– Domnule Dragomir, oamenii vin la dumneavoastră după ce au obținut contractul de finanțare pentru a începe procedurile minuțioase ale achizițiilor. Ce pași trebuie să parcurgă fermierul român pentru a realiza și a obține fără probleme avizarea dosarelor de achiziții?

– Pentru început, trebuie menționat faptul că dosarul de achiziții va conține bunuri și servicii. În ceea ce privește serviciile, dacă valoarea acestora este sub 15.000 de euro, dosarul de achiziții trebuie să cuprindă contractul și declarația necesară (Ghidul Solicitantului, Contractul de finanțare, anexa 4 – Instrucțiuni pentru ofertanți). După depunere durează cinci zile verificarea, în cadrul Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (OJPDRP).

În cazul achiziției de bunuri, trebuie urmărite îndeaproape caracteristicile tehnice ale bunurilor prezentate în cererea de finanțare. Aceste specificații tehnice trebuie să se regăsească foarte clar și în cererea de ofertă.

– Carevasăzică, trebuie păstrată o conformitate totală între planul de afaceri prezentat în cererea de finanțare și cererea de ofertă.

– Exact. Solicitantul depune cererea de ofertă și invitația de participare. Acestea sunt imediat urcate pe site-ul nostru. În aceeași zi aveți dreptul să trimiteți personal invitații către potențialii ofertanți, urmărind caracteristicile tehnice îndeaproape. Trebuie să existe minimum 3 oferte conforme pentru a se realiza achiziția. Ofertele conforme sunt acelea care corespund din punct de vedere tehnic și financiar. O ofertă neconformă este aceea care vine cu o valoare mai mare decât valoarea supusă licitației și/sau nu respectă caracteristicile tehnice specificate în proiect.

– În cazul în care îmi sunt prezentate trei sau mai multe oferte conforme, sunt obligat prin lege să o aleg pe cea mai avantajoasă financiar?

– Da. Trebuie aleasă oferta cea mai bună din punct de vedere financiar, cu prețul cel mai mic. Mare atenție însă la condițiile artificiale, adică la conflictele de interese. Acestea pot apărea între oricare dintre părțile implicate: beneficiar, ofertanți, membri ai comisiilor de evaluare a proiectului. De exemplu, nu are dreptul să vină la ofertare firma care are acționari ce se regăsesc și în celelalte firme ofertante. Acesta reprezintă un conflict de interese.

– Cum se poate asigura solicitantul că nu vor exista conflicte de interese?

– Solicitantul poate cere ofertanților să îi pună la dispoziție documentația ORC. Acesta este un certificat constatator al registrului comerțului și reprezintă informație publică. Am întâlnit și situația în care beneficiarul deținea pachetul majoritar sau avea o funcție de conducere în cadrul unei firme ofertante. Și aceasta creează condiții artificiale și duce la neconformitate. În aceeași măsură este important ca ofertanții să nu aibă acționariat comun.

– Din momentul semnării contractului de finanțare cât timp are la dispoziție solicitatul pentru a face toate achizițiile?

– Trei luni de zile. În acest răstimp trebuie depuse dosarele de achiziție. E indicată sfătuirea cu un consultant în întocmirea acestor dosare. După depunere, verificare și postare pe Internet, se fac achizițiile propriu-zise, urmând ca solicitantul să primească o vizită din partea funcționarilor APDRP, pentru verificarea în teren a conformității.

– Să presupunem că, între momentul semnării contractului de finanțare și acela al depunerii dosarelor de achiziții, au intervenit modificări în ceea ce privește nevoile solicitantului. Poate acesta să aducă modificări specificațiilor tehnice prevăzute inițial în proiectul de finanțare?

– Da. Însă aceasta presupune documentație în plus și încă o vizită la colegii noștri de la finanțări, pentru a se aduce modificările necesare contractului de finanțare. Dacă aceste modificări sunt avizate, se poate trece la achiziții. Atenție, însă! Din momentul în care au fost depuse dosarele de achiziții nu se mai pot efectua modi­ficări ale caracteristicilor tehnice. Din acel moment, achi­ziționezi strict numai ce ai stabilit în contract.

– După efectuarea achizițiilor este necesar ca solicitantul să prezinte un dosar de plăți. Din momentul în care primiți acest dosar, în cât timp primește solicitantul rambursarea investițiilor sale?

– Conform procedurii legale, în maximum 90 de zile lucrătoare.

– Pentru a recapitula, vă propun să facem o trecere în revistă a condițiilor pe care trebuie să le întrunească un solicitant, de la intenție la achiziție.

– Dumneavoastră, ca potențial beneficiar, trebuie să aveți contracte de arendă, proprietate sau con­cesiune pentru suprafața pe care o exploatați. Această suprafață trebuie să fie înregistrată la APIA. În acest punct, solicitantul trebuie să identifice măsura din PNDR care i se potrivește cel mai bine. Informații prețioase și îndestulătoare se găsesc pe pagina noastră, www.apdrp.ro. Aici găsiți ghidurile solicitantului aferente fiecărei măsuri. Cererea de finanțare cuprinde un calcul al unităților de dimensionare economică al fermei (UDE). În funcție de suprafețe și de culturi, trebuie să faceți un calcul estimativ al UDE. O unitate UDE reprezintă 1.200 de euro. Acest calcul e punctul de plecare. Spre exemplu, pe Măsura 121 – Ferme familiale este necesar un scor între 2 și 50 UDE.

Ghidul solicitantului prezintă apoi toate condițiile pe care potențialul beneficiar trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi invitat la semnarea unui contract de finanțare.

Mai multe detalii despre procedurile necesare obținerii finanțărilor europene puteți urmări în emisiunea Din Lumea Satului, difuzată în fiecare duminică pe AgroTV, între orele 13.00 și 14.30 și în reluare de la ora 22. Arhiva completă se găsește pe site-ul de Internet al emisiunii: www.tv.lumeasatului.ro

Sorin STAICU