Piaţa porumbului devine tot mai tensionată

Share

Ultimul raport USDA, din luna aprilie 2011, asupra cererii şi ofertei de porumb evidenţiază tensiunea existentă referitoare la dezechilibrul balanţei mondiale a porumbului. În pofida unei producţii de porumb record, în 2010/11, de 815 milioane tone de porumb, stocul mondial de la sfârşitul anului de piaţă a scăzut cu 23 milioane tone. Explicaţia stă în faptul că avem un consum în creştere cu 2,7%. Stocul previzionat la sfârşitul anului de piaţă 2010/11 nu reprezintă decât 14,5% din consumul anual.

 Există o anume îngrijorare

Îngrijorările referitoare la nivelul producţiei de porumb din Argentina sunt din ce în ce mai ridicate. La jumătatea lunii aprilie 2011, doar 35% din suprafaţa cultivată cu porumb din Argentina a fost recoltată. Producţia de porumb a acestei ţări este estimată la 20 milioane de tone, iar cea a Braziliei la 55,9 milioane de tone (producţie apropiată de cea obţinută în anul 2009/10).

În anul de piaţă 2010/11 SUA are un bilanţ al porumbului extrem de tensionat, ca urmare fie a contraperformanţelor agricole din 2010, fie a unei cereri aflate în creştere. Cererea de pe piaţa internă a crescut, atât în ceea ce priveşte industria etanolului, cât şi cea a producătorilor de furaje pentru animale. În acest context, stocul de report se ridică la 17 milioane de tone, adică de 5% din utilizarea totală a porumbului american. Un număr din ce în ce mai mare de observatori consideră că această cifră este supraestimată, deoarece USDA (Departamentul de Stat al Agriculturii) nu are niciun interes să scadă nivelul sub 5%.

Previziuni

Perspectivele de producţie ale SUA reprezintă un element fundamental care va influenţa preţul în viitor. Departamentul de Stat estimează că suprafaţa ce va fi cultivată cu porumb va fi mai mare cu 4,5% faţă de situaţia din anul de piaţă precedent, ceea ce este în concordanţă cu aşteptările pieţei. SUA nu-şi permit să facă paşi greşiţi când este vorba despre porumb. Perioada semănatului reprezintă o etapă-cheie în obţinerea unui randament bun. Semănatul porumbului în SUA este deja întârziat comparativ cu situaţia înregistrată în anul precedent. Condiţiile climatice (vremea rece şi umedă) din Corn Belt nu au fost favorabile avansării semănatului.

China a animat încă o dată piaţa pe parcursul ultimelor săptămâni. Zvonurile noi sunt legate de achiziţia unor cantităţi însemnate de porumb de către China, ceea ce duce la tensionarea suplimentară a pieţei internaţionale, crescând totodată tensiunea din balanţa porumbului american. Au existat şi elemente externe care au contribuit puternic la creşterea preţului cerealelor şi în special a porumbului: criza din Libia, cutremurul de pământ din Japonia, îngrijorările legate de datoria americană etc. Alte elemente de influenţă au fost: paritatea monetară, costul energiei, comportamentul fondurilor speculative etc.

Deficitul european

Anul de piaţă 2010/11 a fost deficitar pentru producţia de porumb europeană. Aceasta a scăzut la 55,5 milioane de tone, fiind insuficientă pentru a satisface cererea de pe piaţa internă aflată în creştere şi cifrată la 59,7 milioane de tone. Consumul de porumb din Europa este în creştere, fiind pus în special pe seama majorării cererii venite din partea producătorilor de furaje pentru animale, dar şi din partea industriei producătoare de etanol. În această situaţie, UE a recurs la importuri din statele terţe pentru a echilibra balanţa internă.

Până la jumătatea lunii aprilie 2011, UE a importat 5,69 milioane de tone de porumb cu diferite origini. Principalii furnizori sunt: Serbia, Brazilia şi Ucraina. Conform estimărilor, UE trebuie să importe până la sfârşitul anului de piaţă circa 7 milioane tone de porumb. Recentele evoluţii ale preţului porumbului la nivel mondial, precum şi problemele legate de neautorizarea porumbului modificat genetic în UE pot duce la încetinirea ritmului importurilor prognozate. Un eveniment modificat genetic aflat în prezent în cultură în Brazilia se găseşte în continuare în evaluare la nivel european. Decizia referitoare la punerea în practică a măsurilor de cultivare fortuită a varietăţilor modificate genetic neautorizate destinate obţinerii de furaje pentru animale nu a fost luată până în prezent.

Având în vedere cele semnalate, este interesant care va fi poziţia operatorilor din piaţă faţă de importul porumbului brazilian! Aceste elemente pledează pentru o scădere a stocului de porumb european care se situează în jurul a 4,4 milioane de tone, stoc mai mic cu 1,3 milioane de tone faţă de raportul din exerciţiul precedent.

Suprafaţa ce va fi cultivată cu porumb boabe, la nivel european, în anul 2011 se estimează că va creşte cu 5%, ajungând la 8,35 milioane de hectare. Suprafaţa cultivată cu porumb pentru siloz va creşte şi ea cu 4%, ajungând la 5,7 milioane de hectare ca urmare a dezvoltării industriei de biogaz din Germania. Suprafaţa cultivată cu porumb pentru sămânţă va fi de 120.000 ha, faţă de 103.000 ha cultivate în anul 2010.

Dr. ing. Daniel BOTĂNOIU