PFA – maximum 3 angajaţi şi 5 domenii de activitate

Share

S-a schimbat legea pentru PFA-uri. Din 16 ianuarie PFA-urile îşi pot desfăşura activitatea doar cu maxim 3 angajaţi şi vor putea avea maxim 5 domenii de activitate, potrivit ultimelor schimbări legislative. Astfel, începând cu data de 16.01.2017, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, între­prinderile individuale şi întreprinderile familiale, se modi­fică modul de înregistrare şi de funcţionare a persoanelor fizice autorizate (PFA), întreprinderilor individuale (II) şi întreprinderilor familiale (IF).

Principalele amendamente vizează numărul maxim de angajaţi şi numărul activităţilor pe care PFA/II le pot avea în obiectul de activitate, astfel: „PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN“, în timp ce „întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN“. În ceea ce priveşte numărul de angajaţi, „PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane angajate de aceasta, în calitate de angajator cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii“.

„Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii“. De aseme­nea, actul normativ cuprinde un articol nou referitor la studenţii care sunt scutiţi de la plata taxelor pentru operaţiunile de înregistrare şi autorizare a unui PFA sau a unei întreprinderi individuale prin oficiile Registrului Comerţului de pe lângă tribunale, precum şi de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de aceste oficii. Totodată trebuie cunoscut faptul că, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a Legii, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevăzut mai sus, trebuie să solicite oficiului registrului comerţului competent modificarea în mod corespunzător a menţiunilor din registrul comerţului referitoare la obiectul de activitate.

Revista Agrobusiness nr. 2, 16-31 ianuarie 2017 – pag. 26