Politici agricole

Norme tranzitorii ale Politicii Agricole Comune până în 2021

Share

După cum bine se știe, 2021 va fi un an de tranziție în care statele membre ale Uniunii Europene vor trebui să pregătească deplina aplicare a noilor reglementări ale Politicilor Agricole Comune. Iar aceste norme tranzitorii au tocmai rolul de a garanta continuitatea ajutoarelor, inclusiv a plăților directe, până când vor intra în vigoare noile planuri strategice. Vă prezentăm în continuare ideile de bază expuse în documentele europene.

Propunerile de reformă ale Comisiei privind Politica Agricolă Comună (PAC) după 2020 prevăd ca statele membre să înceapă să își implementeze planurile strategice de la 1 ianuarie 2021. Acest lucru ar implica faptul că statele membre își prezintă planurile strategice cel târziu până la 1 ianuarie 2020 și că planurile respective sunt aprobate de Comisie în cursul anului, se arată într-un document emis de Comisia Europeană.


Având în vedere situația actuală atât din Parlament, cât și din Consiliu, este clar că actele de bază, delegate și de punere în aplicare aferente acestora nu vor fi adoptate în mod oficial până în ianuarie 2020 și că, prin urmare, va fi necesar să se planifice o perioadă de tranziție.


Perioada de tranziție va necesita prelungirea aplicabilității cadrului juridic existent și adaptarea anumitor norme pentru a se asigura continuitatea PAC până la instituirea noului sistem. Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 și 1308/2013 nu sunt în mod oficial limitate în timp și, prin urmare, vor continua să se aplice până la abrogarea lor. Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 se va aplica în continuare sprijinului aprobat de Comisie în temeiul Regulamentului nr. 1305/2013.

Cu toate acestea, Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 privind plățile directe și Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind dezvoltarea rurală nu conțin cuantumul sprijinului Uniunii sau plafoanele naționale pentru anii de după 2020. Același lucru este valabil și pentru Regulamentul (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, precum și pentru Regulamentul (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee. Prin urmare, aceste regulamente vor deveni inaplicabile în practică începând din 2021 și, în consecință, trebuie modificate pentru a include cuantumurile/plafoanele relevante atunci când acestea sunt stabilite pentru noul CFM 2021-2027. Mai mult, anumite norme din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 privind plățile directe au fost limitate la perioada de până în 2019. Regulamentul (UE) 2019/288, care modifică regulamentul privind plățile directe, prevede norme pentru anul calendaristic 2020. Aceste norme vor trebui prelungite încă o dată pentru perioada de tranziție. De asemenea, din motive de claritate și de securitate juridică, trebuie adăugate anumite norme sau trebuie modificate anumite norme existente pentru a se asigura continuitatea.

Ajustări din mers

Astfel, potrivit documentelor oficiale, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 prevede norme în legătură cu programarea pentru perioada 2014-2020. Întrucât perioada de programare actuală din domeniul dezvoltării rurale va trebui să fie prelungită dincolo de această perioadă, anumite termene de reglementare definite în regulamentul respectiv vor trebui ajustate în consecință, se arată în textul documentului.

„Prezenta propunere urmărește să ofere certitudine și continuitate în ceea ce privește acordarea de sprijin fermierilor europeni și să asigure continuitatea sprijinului pentru dezvoltare rurală în perioada de tranziție pentru acele state membre care și-au utilizat alocările din FEADR pentru perioada 2014-2010, prin prelungirea actualului cadru juridic până la intrarea în vigoare a noii PAC. Pentru a permite statelor membre să efectueze adaptările necesare la nivel național, aceste modificări ar trebui să fie adoptate de Consiliu și de Parlamentul European până la jumătatea anului 2020.“

Către următoarea perioadă PAC

Noua PAC aduce schimbări semnificative. Sunt necesare norme tranzitorii pentru a se asigura o tranziție fără probleme de la actuala perioadă PAC la următoarea perioadă PAC. În ceea ce privește al doilea pilon, definirea de norme tranzitorii între două perioade de programare reprezintă o practică standard. Pentru a face legătura între două perioade de programare consecutive sunt în general necesare norme tranzitorii. Având în vedere schimbările semnificative datorate propunerilor de reformă ale Comisiei, este cu atât mai mult nevoie de măsuri tranzitorii, în special în ceea ce privește continuarea angajamentelor multianuale asumate în perioada de programare actuală și în cele anterioare.

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 privind OCP unică stabilește norme pentru organizarea comună a piețelor agricole, inclusiv scheme de ajutoare pentru anumite sectoare. El stabilește parametrii pentru intervenția pe piețele agricole și pentru furnizarea de sprijin specific sectorului. Pentru a se asigura coerența, majoritatea intervențiilor din cadrul noii PAC vor face parte din câte un singur plan strategic de sprijin PAC pentru fiecare stat membru, incluzând mai multe intervenții sectoriale care au fost stabilite anterior în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. În temeiul normelor actuale, diferitele programe sectoriale urmează calendare diferite. Pentru a se asigura coerența, continuitatea și o tranziție fără probleme între schemele de ajutoare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 și tipurile sectoriale de intervenții în temeiul noii PAC, este necesar să se stabilească norme privind durata fiecăreia dintre aceste scheme de ajutoare în raport cu începerea aplicării planurilor strategice PAC ale statelor membre. Pentru schemele de ajutoare din sectorul fructelor și legumelor și din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă este necesar să se reglementeze continuarea și modificarea programelor operaționale și a programelor de lucru, după cum se mai arată în document.

Implicațiile bugetare

Actualele Regulamente (UE) nr. 1305/2013 privind dezvoltarea rurală și (UE) nr. 1307/2013 privind plățile directe nu stabilesc alocări pentru perioada de tranziție (dincolo de anul calendaristic 2020). Prin urmare, inițiativa are un impact bugetar în sensul că adaugă alocările aferente plăților directe și dezvoltării rurale pentru perioada de tranziție relevantă, în vederea asigurării unei continuități fără probleme. Aceste alocări sunt egale cu cele din propunerea de plan PAC și sunt coerente cu propunerea Comisiei privind CFM 2021-2027.


În cazul în care statele membre nu decid să își prelungească programele actuale de dezvoltare rurală, alocările FEADR pentru 2021 vor fi transferate către alocările FEADR pentru perioada 2022-2025. În mod similar, pentru perioada de tranziție, alocările cuprinse în Regulamentele (UE) nr. 1308/2013, (UE) nr. 228/2013 și (UE) nr. 229/2013 trebuie ajustate pentru a respecta cuantumurile totale aferente Fondului European de garantare agricolă (FEGA) incluse în propunerea privind CFM.


Bogdan PANȚURU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *