Niciun act final nu dovedeşte fraudele pe SAPARD

Share

„Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a solicitat autorităţilor române recuperarea întregului ajutor financiar acordat beneficiarilor verificaţi, deşi doar o parte din investiţie se află sub suspiciune de fraudă“, se arată într-o notă remisă redacţiei noastre, semnată de Valeriu Tabără, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, privind proiectele din cadrul Măsurii 1.1., submăsura 02 – Carne, produse din carne şi ouă, implementate prin Programul SAPARD în România, cercetate de OLAF.

Conform documentului, MADR nu a primit niciun raport final de control, întocmit conform prevederilor Regulamentului CE nr. 1073/1999 şi Manualului OLAF. De aceea, Tabără consideră că măsurile dispuse trebuie să fie proporţionale cu constatările făcute şi cu puterea probatorie a informaţiilor furnizate conform principiului proporţionalităţii sancţiunilor administrative, prevăzute în legislaţia comunitară.

Nota prevede suspendarea soluţionării contestaţiilor formulate împotriva proceselor verbale de constatare, până la obţinerea actului de control DLAF, raportul final OLAF şi rechizitoriul DNA.

Totodată, se menţionează că MADR va întocmi propriul Raport de control şi, dacă va fi cazul, se va solicita DLAF verificarea aspectelor semnalate de OLAF, în vederea obţinerii de dovezi şi documente probante suplimentare, faţă de constatările preliminare ale OLAF, cu solicitarea de a fi remisă Nota de control întocmită la finalizarea verificărilor, pe baza căreia se va face înregistrarea în registrul debitorilor.

(T.D.)