Lumea, în căutare de soluţii, biogazul, importantă resursă energetică a viitorului

Share

Prognozele oamenilor de ştiinţă, dar mai cu seamă a celor din lumea afacerilor privind resursele energetice fosile sunt cum nu se poate mai sumbre. Acestea par a fi pe cale de a se epuiza într-un timp relativ scurt, ceea ce va afecta crunt însăşi viaţa pe pământ. Milioanele, poate miliardele de motoare cu ardere internă, centralele termice, industria producătoare de atâtea bunuri de larg consum etc. ar putea înceta să mai funcţioneze. Iată, pe scurt, scenariul unui posibil dezastru mondial. Un scenariu ce obligă lumea să caute soluţii pentru supravieţuire. Care pot fi? Cea mai la îndemână – BIOMASA. Adică resursele vegetale, dar nu numai acestea, din care, prin tehnologii specifice, se pot obţine BIOCOMBUSTIBIL, BIOGAZ şi mai departe, energie electrică şi termică. Un subiect tratat cu mare responsabilitate de importante personalităţi din lumea ştiinţifică şi din domeniul producerii utilajelor şi echipamentelor specifice acestor activităţi, în cadrul Simpozionului Internaţional organizat recent de firma CLAAS la sediul acesteia din Harsewinkel – Germania.

Manifestarea, care s-a bucurat de prezenţa a peste 300 de participanţi, s-a dovedit a fi un remarcabil succes, cei mai mulţi, printre care şi reprezentanţi ai unor importante firme din agricultura României, manifestându-şi interesul pentru utilizarea (re)surselor regenerabile, a biomasei şi a unor subproduse din fermele zootehnice şi chiar din gospodăriile populaţiei, în vederea obţinerii de BIOGAZ, un produs ieftin şi la îndemâna oricui, ce poate înlocui cu succes şi în condiţii de mare eficienţă resursele energetice convenţionale.

După expunerile din cadrul simpozionului, am ţinut să aflu opiniile membrilor delegaţiei noastre faţă de subiectul aflat în dezbatere de această dată:

Nicuşor ŞERBAN – administratorul S.C. ,,AGROSERV MĂRIUŢA SRL, Ialomiţa; ,,Producerea energiei din materiale regenerabile, în contextul în care resursele energetice fosile sunt pe cale de a se epuiza, este de-acum de importanţă mondială. De aceea oamenii de ştiinţă caută soluţii tehnice de obţinere a energiei din diverse alte materiale: deşeuri ce rezultă din fermele de vaci, de porci, păsări, din gospodăriile populaţiei, din comunităţi orăşeneşti şi rurale etc., la care, pentru creşterea eficienţei, se adaugă şi alte materiale cu putere energetică mare. Toate acestea, printr-un proces de fermentare bine dirijat în instalaţii speciale, concură la obţinerea biogazului şi, mai departe, a energiei electrice şi termice. Mă interesează acest aspect pentru că am o fermă de vaci în România şi doresc ca gunoiul de grajd, înainte de a-l administra în câmp, să ne mai aducă încă un beneficiu, respectiv producerea de energie electrică. Este, fără îndoială, o investiţie importantă, pentru care se pot accesa şi fonduri europene, dar care se amortizează într-un termen relativ scurt.“

Cristian PETCU – conducătorul delegaţiei; Cred că obţinerea de energie din resurse regenerabile este o problemă de maximă importanţă pentru omenire. Sunt aici în calitate de gazdă din partea Agrocomerţ, ca importator al firmei CLAAS, şi cred că acesta este viitorul şi pentru România, chiar dacă suntem la stadiul de pionerat în prezent. Oricum, suntem deschişi faţă de orice iniţiative pe acest domeniu, vom fi alături de potenţialii investitori atât în ceea ce priveşte activitatea de consultanţă, cât şi atunci când ni se va solicita aprovizionarea cu utilaje specifice acestui gen de activitate. Am responsabilitate din partea firmei pentru domeniile la care ne referim, mă preocupă aspectul şi îi asigur pe cei interesaţi că le voi fi permanent alături.“

Emilian MUREŞAN – directorul SC AGROINDUSTRIALA CAREI, Satu Mare: „Cred că sunt în această zonă  pentru a zecea oară, pentru că mă preocupă de mulţi ani obţinerea de energie din surse regenerabile.Vreau să vă spun că am şi depus o cerere de finanţare la Ministerul Mediului pentru o instalaţie cu o capacitate de 1500 kvh. Fără îndoială, acesta este viitorul. Dispun de materia primă necesară, respectiv porumb siloz, gunoi de grajd şi cred că nu mai trebuie să spun că energia termică ce se obţine, poate chiar în cantitate mai mare decât energia electrică, poate fi utilizată în diverse scopuri.

Iouzica ZIFCEAK – directorul SC MAXAGRO SRL, Grătaia – Timiş: „…În primul rând este o afacere, iar în al doilea rând, prin asfel de instalaţii rezolvăm şi problema dejecţiilor, din ce în ce mai greu de împrăştiat pe teren în condiţiile în care se impune respectarea unor reguli privind mediul.“

Costin IANCU – SC C&R DRIDU PRODIMPEX SRL, Ialomiţa „…Foarte important de reţinut este că România are resurse uriaşe din care se poate obţine energie neconvenţională: suprafeţe de teren agricol, multe încă nefolosite, sau folosite mult sub capacitatea lor de producţie, animale din toate speciile şi, cel puţin la fel de important, oameni care vor să investească în astfel de afaceri. Pentru că este într-adevăr o afacere.“

În numărul următor, detalii privind funcţionarea unor astfel de instalaţii; interlocutor,  ing. Emilian Mureşan.

Ion BANU