Legea contravențiilor silvice, modificată substanțial

Share

În ultima perioadă presa a vorbit puțin sau deloc despre noua Lege a contravențiilor silvice, act normativ care vine cu o suită de peste 100 de modificări ale vechiului cadru legislativ. Astfel, potrivit noilor reglementări, transportul fără avize de însoţire al materialelor lemnoase se va sancţiona cu amendă de până la 15.000 de lei şi confiscarea lemnelor, acestea urmând să fie donate instituţiilor publice.

Sancțiuni drastice…

În noul act normativ putem citi: „Următoarele fapte constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei până la 15.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase în cauză: (…) expedierea, transportul, primirea, depozitarea materialelor lemnoase fără avize de însoţire a acestora sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală, aşa cum sunt prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu excepţia situaţiilor pre­văzute de aceste norme“, potrivit proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. Totodată, constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei neasigurarea de către administratorii drumurilor şi ai căilor ferate forestiere a întreţinerii şi reparării acestora. Neîmpădurirea de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în termenul prevăzut de lege, constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei. În forma adoptată, trecerea animalelor domestice însoţite sau neînsoţite prin fondul forestier, fără aprobare legală, constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei, sancţiunea aplicându-se însoţitorului turmei, dacă animalele sunt însoţite, sau proprietarului, dacă animalele sunt neînsoţite.

Transporturi confiscate

În același act normativ se prevede că, dacă transporturile de masă lemnoasă sunt fără proveniență, mijlocul de transport se confiscă. Confiscarea se aplică „dacă valoarea materialelor lemnoase transportate depășește de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior sau dacă se constată repetarea faptei în interval de 6 luni de la data constatării primei fapte“. Potrivit noului act normativ, controlul și toleranțele se exprimă pe volum transportat și specie, eliminându-se astfel posibilitatea abuzurilor confiscărilor pentru neconcordanța numărului de piese sau diferențe dimensionale ale unei piese. În același timp, pentru abateri minore, care nu au ca efect producerea unor prejudicii și care se referă doar la termene de raportare/operare, este prevăzută procedura de notificare cu termen de conformare de 7 zile înainte de aplicarea sancțiunii.

Prevederi criticate

Nu puține sunt prevederile legale care sunt criticate de experți. Astfel, este introdus un sistem de premiere din amenzi/ confiscări pentru personalul constatator, fapt ce ar încuraja abuzurile. Astfel, potrivit art. 34, „sumele încasate din plata amenzilor la contravențiile silvice se distribuie după cum urmează: a) 20% se varsă în contul persoanei juridice în structura căreia își desfășoară activitatea agentul constatator care a aplicat amenda; b) 80% se varsă la bugetul de stat, în cazul contravențiilor săvârșite de către operatorii economici sau, după caz, la bugetul local pentru contravențiile săvârșite de către persoanele fizice. De asemenea, legea este extrem de restrictivă privind accesul în pădure: «accesul persoanelor în fondul forestier național, în afara zonelor sau căilor de acces amenajate ori a traseelor marcate, cu excepția proprietarilor, administratorilor, prestatorilor și a reprezentanților autorităților cu atribuții în exercitarea controlului aplicării regimului silvic“; se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei. Totodată, preluarea în pază de către administrațiile silvice a aproximativ 500.000 ha pentru care în prezent nu sunt asigurate serviciile silvice este îngreunată de prevederile art. 4 în care se arată că „încheierea contractului este condiționată în mod expres de existența documentelor de proprietate, precum și de existența limitelor de proprietate materializate în teren sau în coordonate Stereo 70. Fapta nu constituie contravenție în situația în care limitele proprietății forestiere nu sunt materializate în teren sau nu corespund documentelor de proprietate din vina proprietarului solicitant“. Problema acestei prevederi este că în foarte multe cazuri succesiunile nu sunt încă pe rol, iar încheierea contractelor de pază este îngreunată tocmai de această prevedere. Un alt punct criticat este introducerea unei sancțiuni complementare pentru „contravaloarea funcțiilor pădurii nerealizate, care se calculează ca produs dintre volumul cu care s-a depășit posibilitatea, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale, prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei și factorului de multiplicare“. De aceea se pune întrebarea: în condițiile în care statul nu recompensează în niciun fel proprietarii de păduri pentru funcțiile de protecție ale pădurii, cum poate fi „nerealizarea“ acestora imputată?

Ce se întâmplă cu banii din amenzi

Legea stipulează că sumele încasate din plata amenzilor la contravenţiile silvice se distribuie după cum urmează: 20% se varsă în contul persoanei juridice în structura căreia îşi desfăşoară activitatea agentul constatator care a aplicat amenda, iar 80% se varsă la bugetul de stat, în cazul contravenţiilor săvârşite de către operatorii economici sau, după caz, la bugetul local pentru contravenţiile săvârşite de către persoanele fizice. Ocolul silvic care asigură custodia materialelor lemnoase confis­cate, precum şi a celor abandonate este obligat să doneze volumul confiscat către instituţiile publice şi de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde s-a realizat custodia. Donaţia materialelor lemnoase confiscate şi a celor abandonate către instituţiile publice prevăzute se face în următoarea ordine: grădiniţe, creşe şi case de copii, şcoli şi licee, case şi azile de bătrâni, primării sau unităţi militare.

Bogdan PANȚURU

Revista Agrobusiness nr. 15, 1-15 august 2017 – pag. 10-11