Afaceri

Lanţul alimentar european – o problemă aflată încă în dezbatere

Share

Comisia Europeană urmăreşte cu atenţie funcţionarea celui mai controversat lanţ alimentar în tot spaţiul comunitar. În anul 2008, Comisia a publicat un comunicat în care se regăsesc instrumentele care determină cinci orientări principale (foaia de parcurs) de funcţionare a lanţului alimentar, şi anume: competitivitate, concurenţa şi protecţia consumatorului, integrarea pe piaţa internă, supravegherea preţurilor produselor agroalimentare şi specula.

La sfârşitul lui octombrie 2009, Comisia Europeană a publicat o comunicare a Parlamentului European, a Consiliului, a Comitetului economic şi social european şi a Comitetului regiunilor intitulată: „Un lanţ de aprovizionare cu produse alimentare mult mai performant în Europa“.

Documente de referinţă

În afară de aceasta, Comisia a mai emis o serie de documente de lucru, şi anume:

– analiza cu privire la transmiterea fluctuaţiilor de preţ de-a lungul întregului lanţ alimentar;
– concurenţa pe lanţul alimentar;
– concluziile grupului de experţi cu privire la competitivitatea industriei agroalimentare;
– piaţa la termen a produselor agricole primare: perspectivele acesteia;
– îmbunătăţirea transparenţei cu privire la preţurile produselor pe întreg lanţul alimentar;
– evaluarea repartizării profitului de-a lungul lanţului alimentar.

Priorităţi

Comunicarea pune accentul pe trei priorităţi importante:

– promovarea relaţiilor durabile bazate pe încredere, între toţi actorii de pe tot lanţul alimentar;

– creşterea transparenţei pe întreg lanţul alimentar pentru a încuraja concurenţa şi a ameliora rezistenţa la volatilitate a preţurilor produselor agroalimentare;

– stimularea integrării şi competitivităţii lanţului alimentar european în toate statele membre.

 Direcţii de acţiune

Comisia propune o serie de măsuri care să contribuie la realizarea acestor priorităţi. Pentru a promova relaţiile durabile, bazate pe încredere între toţi actorii de pe tot lanţul alimentar, Comisia are în vedere următoarele:

– dispariţia practicilor contractuale neloiale între actorii de pe întreg lanţul alimentar,

– colaborarea cu Reţeaua europeană a concurenţei (REC) pentru a pune la punct o abordare comună cu privire la problemele legate de concurenţă.

 Propuneri

Pentru a încuraja transparenţa, Comisia:

– prezintă propuneri în vederea ameliorării supravegherii şi transparenţei globale a pieţelor produselor derivate în sectorul produselor agricole primare;

– publică prima ediţie a instrumentelor europene de supraveghere a preţurilor produselor agroalimentare şi se angajează să examineze posibilităţile de dezvoltare a acestora;

– recomandă tuturor statelor membre să dispună de servicii de comparare a preţurilor pentru toate produsele agroalimentare.

Competitivitatea

 Pentru a încuraja competitivitatea lanţului alimentar, Comisia va:

– promova şi facilita restructurarea şi consolidarea sectorului agricol ;
– prezinta propunerile grupului de experţi care au drept scop ameliorarea competitivităţii sectorului agroalimentar, în particular a IMM-urilor;
–  susţine inovaţia şi exporturile de produse provenite din desfăşurarea activităţilor sectorului agroalimentar european.

Dimensiunea

Lanţul alimentar este al treilea sector ca importanţă din economia europeană, agricultura, industria alimentară şi sectorul de distribuţie aducând mai mult de 5% din ceea ce înseamnă profitul economiei europene şi asigurând 7% din totalul locurilor de muncă. De aceea, lanţul alimentar are o influenţă directă asupra vieţii cetăţenilor europeni, consumul de alimente reprezentând cca 17% din totalul cheltuielilor efectuate de către aceştia. Lanţul de aprovizionare cu produse agroalimentare se caracterizează prin marea diversitate a actorilor prezenţi, şi anume: agricultori, procesatori, comercianţi, angrosişti şi detailişti. Este extrem de important pentru consumatorul european ca toţi operatorii de pe întreg lanţul alimentar să fie foarte performanţi, pentru a se asigura o repartiţie viabilă a valorii adăugate.

Dezechilibre

În comunicarea sa, Comisia Europeană scoate în evidenţă dezechilibrele existente referitoare la „raportul de forţe“ dintre diferiţii actori de pe filieră, absenţa transparenţei în ceea ce priveşte formarea preţului, de asemenea practicile concurenţiale neloiale care sunt strâns legate de dezechilibrele referitoare la „forţele“ părţilor şi practicile anticoncurenţiale. Nu trebuie să uităm faptul că menţinerea unei activităţi agroalimentare contribuie de o manieră decisivă la păstrarea legăturilor sociale în mediul rural, permite evitarea „exodului“ rural şi reglementarea problemelor de mediu, problemelor sociale, de amenajarea teritoriului, precum şi realizarea activităţilor economice conexe.

Probleme aflate în discuţie

– Ce tip de măsuri vor trebui adoptate pentru a asigura echilibrul şi a aduce mai multă transparenţă în relaţiile comerciale de pe întreg lanţul alimentar?

– Există în statele membre rapoarte comerciale care sunt foarte clare cu privire la lanţul alimentar? Există rapoarte cu privire la controlul preţurilor produselor agroalimentare? Există marje excesive de profit sau abuzuri săvârşite pe anumite paliere ale lanţului alimentar? Ce măsuri au fost adoptate pentru a remedia aceste abuzuri?

– Ce măsuri trebuie adoptate pentru a corecta limitările teritoriale ale ofertei care duc la reducerea eficienţei economice şi încalcă principiile pieţei interioare?

– Ce măsuri trebuie luate la nivel european pentru a promova şi facilita restructurarea sectorului agricol astfel încât să nu se intre în conflict cu legislaţia referitoare la concurenţă? Acestea sunt probleme la care se caută răspunsuri pentru a putea depăşi situaţia actuală destul de complexă şi pentru a face faţă provocărilor viitoare, în care pe prim plan se găseşte preconizata criză alimentară. Dacă se vor găsi răspunsuri, Europa va continua să fie un actor extrem de important pe piaţa internaţională a produselor agroalimentare, ceea ce va duce la menţinerea „în viaţă“ a sectorului ei agroalimentar.

Dr. ing. Daniel BOTĂNOIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *