Ce se înţelege prin Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC)

Share

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) ne-a informat că beneficiarii măsurilor de sprijin au obligaţia de a respecta standardele privind Bunele condiţii agricole şi de Mediu (GAEC), pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu sunt folosite în scopul producţiei. Ce presupun aceste obligaţii?

Evitarea eroziunii solului

 – pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi să nu rămână nelucrat după recoltare cel mult 20% din suprafaţa arabilă a fermei;
– lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel;
– se păstrează terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

Rotaţia culturilor

– floarea-soarelui nu se cultivă pe aceeaşi parcelă agricolă mai mult de 2 ani consecutivi;
– nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil.
– nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiţii de umiditate excesivă a solului.

Întreţinerea pajiştilor

– întreţinerea pajiştilor permanente, prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an;
– nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente,
– nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole;
– evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei.

Protejarea şi gestionarea apelor

 – respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură: să ţină evidenţa activităţilor desfășurate pe pajiştile permanente din exploataţie, într-un registru al fermei, conform modelului prezentat în ghidul Informații generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010.

Sancțiunile pot fi şi penale

De la APIA ni s-a menționat că nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea plăţilor directe, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete, neconforme cu realitatea, atrag după sine sancțiuni de natură financiară sau penală, după caz. De aceea, Agenția poate solicita beneficiarului documente suplimentare, în orice moment. În cazul constatării unor nereguli, APIA va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării sumelor. Nu se mai acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite. În cazul în care controlul pe teren nu a putut fi efectuat, ca urmare a refuzului fermierului, cererea unică va fi respinsă de la plată.

Traian DOBRE