Garda de Mediu, mai tare decât Garda Financiară – va controla oricând, pe oricine și va putea opri mașini în trafic

Share

garda-mediuCând spunem Gardă de Mediu ne gândim la ceva „verde“, „eco“, la un fel de polițiști ai mediului. De altfel, potrivit legii, Garda de Mediu este cea care controlează activitățile cu impact asupra mediului înconjurător și aplică sancțiuni contravenționale prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului. Așadar, cel puțin teoretic, atribuțiile Gărzii sunt clare și precise – protecția mediului. Numai că un nou act normativ aflat în lucru pe masa guvernului ar urma să crească până la cer puterile Gărzii de Mediu. Astfel, comisarii instituției vor avea undă verde să controleze orice firmă din România, oricând, la orice oră din zi și din noapte, sub pretextul verificării impactului asupra mediului a activității respectivei firme. Ar fi minunat dacă printr-o mână de fier Garda de Mediu ar opri, să zicem, defrișările ilegale… Dar o va face?

Activitățile suspecte…

Potrivit proiectului de HG, patronii vor fi obligați să pună la dispoziția comisarilor de Mediu orice document li se cere, instalațiile lor pot fi sigilate, iar transportatorii aflați în trafic pot fi opriți și controlați. Iar toate acestea se vor face chiar dacă activitatea respectivei firma nu are legătură directă cu mediul, ci doar una indirectă. Și asta pentru că, dacă până acum puteau fi controlate doar activitățile cu impact direct asupra mediului, dacă noua legislație va fi adoptată, vor putea fi controlate „orice activități care pot avea impact asupra mediului“. Adică oricine… Pentru că orice activitate umană are un impact mai mic sau mai mare asupra mediului înconjurător. Iată și textul din Hotărâre: „Garda de Mediu controlează activitățile a căror desfășurare pot avea impact asupra mediului și/sau pot conduce la deteriorarea mediului și aplică, după caz, sancțiuni contravenționale persoanelor fizice sau juridice care le desfășoară.“ Cum justifică nota de fundamentare această extindere a atribuțiilor, prin verificarea unor activități care nu au un impact direct asupra mediului? „Modificarea este necesară întrucât articolul vorbește de certitudinea impactului asupra mediului și necesitatea obținerii de acte de reglementare, or în realitate Garda de Mediu poate face verificări în vederea constatării existenței unor fapte sesizate, sens în care activitatea desfășurată nu produce cu certitudine un impact asupra mediului, dar poate fi aptă să deterioreze mediul. În cazul sesizărilor pentru activități neautorizabile, verificările afirmațiilor din sesizare presupun controlul unor activități fără impact asupra mediului, dar care pot conduce la deteriorarea mediului conform art. 2 pct. 22 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului. Modificarea propusă acoperă controlul pentru întreaga paletă a activităților autorizabile, precum și a celor neautoriza­bile, dar care pot deteriora mediul.“ Deci, teoretic, orice activitate economică dacă acum nu este, pe viitor poate deveni „suspectă“.

Actele la control…

Din Nota de Fundamentare mai aflăm încă ceva, și anume operatorul economic aflat în colimator trebuie să pună la dispoziția comisarilor Gărzii de Mediu orice document i se cere, chiar dacă acesta are sau nu o legătură directă cu mediul. Iată și textul: „Introducerea la art. 13 alin. (1) a literei b1 care să prevadă expres dreptul Gărzii Naționale de Mediu de a solicita și obligația persoanei controlate de a pune la dispoziție documentația solicitată, indiferent de natura acesteia. Se observă necesitatea punerii la dispoziție de operatorul controlat a tuturor documentelor relevante pentru verificarea respectării legislației de mediu, întrucât chiar dacă acestea nu se referă în mod direct la obligațiile de mediu, în cuprinsul acestora pot fi prevăzute cantități, tipuri de substanțe, deșeuri, produse și altele care fac obiectul inspecției de mediu. În vederea preîntâmpinării unui refuz al operatorului de a prezenta documente de natură economico-financiară sau de orice altă natură, motivat de faptul că acestea nu fac obiectul controlului de mediu, este necesară instituirea acestei obligații atât a operatorului, cât și a dreptului instituției de control de a solicita asemenea documente“. Adică, orice ai face, chiar dacă ești agricultor, tâmplar sau producător de autoturisme, poți fi considerat oricând „suspect“ că încalci sau vei încălca normele privitoare la mediu. „În acest context, este esențial să se prevadă în mod clar faptul că orice documente pot fi solicitate de comisarii GNM“, se mai arată în proiectul HG.

„Poliția“ Mediului, și în trafic

Potrivit noilor prevederi, comisarii Gărzii de Mediu pot „solicita entităților private și/sau publice punerea la dispoziție a actelor de reglementare din punctul de vedere al protecției mediului, inclusiv registre și alte forme de evidență deținute de persoana controlată, a avizelor, certificatelor, adreselor și răspunsurilor autorităților, corespondenței, contractelor, documentelor financiar-contabile, necesare efectuării inspecției și controlului“. Cu alte cuvinte, respectivii comisari pot cere inclusiv documentele contabile ale firmelor. Mai mult decât atât, comisarii „controlează mijloacele de transport oprite în trafic de personalul de specialitate din cadrul autorității publice din domeniul internelor în scopul verificării gradului de respectare a prevederilor legale privind transportul mărfurilor și deșeurilor, specii din flora și fauna sălbatică. Controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, export sau aflate în tranzit, inclusiv deșeuri și verifică legalitatea acestora, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (…), și a Legii nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice.“

Și asta nu e tot…

Ca puterile în protecția mediului să fie cât mai eficiente, noua legislație mai spune că Garda de Mediu „efectuează inspecția și controlul potrivit reglementărilor legale în vigoare din punctul de vedere al protecției mediului, pe timp de zi și de noapte, în clădiri, sedii, depozite, terenuri și orice alte incinte în care se desfășoară activități cu posibil impact asupra mediului și/sau care pot conduce la deteriorarea mediului“. Mai mult decât atât, „dispune, prin măsură consemnată în actul de control, aplicarea de sigilii asupra unor părți din instalații în vederea prevenirii utilizării necon­trolate, precum și pentru verificarea modalității de utilizare în situația în care partea respectivă din instalație nu este autorizată din punctul de vedere al protecției mediului (…)“.

Bogdan PANȚURU