GAL „Meleagurile Cricovului“, aproape de terminarea fondurilor europene

Share

Echipa Grupului de Acțiune Locală „Meleagurile Cricovului“, din Prahova, se află la a doua experiență de accesare a fondurilor europene prin acest tip de parteneriat public-privat. Iar practica și-a spus cuvântul: GAL-ul a primit un bonus la finanțare pentru calitatea Strategiei de Dezvoltare Locală și s-ar putea ca un nou bonus să fie acordat în 2019 pentru maniera în care decurg lucrurile. Și, la cum se prezintă situația astăzi, sub aspectul lansării apelurilor de proiecte, a proiectelor depuse și selectate la nivel de GAL, a proiectelor declarate eligibile de organismul superior, a contractelor de finanțare semnate, sunt toate motivele ca o astfel de suplimentare de fonduri, sub formă de premiere, să se producă.

GAL „Meleagurile Cricovului“ reunește 55 de parteneri (13 autorități publice și 42 de reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile) din 13 localități: 12 sunt din zona de sud-est a județului Prahova, respectiv orașul Urlați și comunele Tătaru, Gornet Cricov, Iordăcheanu, Ceptura, Albești Paleologu, Valea Călugărească, Bucov, Plopu, Drăgănești, Ciorani, Sălciile și 1 din nord-vestul județului Ialomița, comuna Jilavele. Teritoriul parteneriatului are o suprafață de 651 kmp și o populție de 69.926 de locuitori. Echipa tehnică este alcătuită din Rodica Chezan – manager și reprezentat legal, Maria Neacșu – responsabil evaluare și verificare proiecte, Georgiana Amalia Metea – responsabil monitorizare și Magdalena Grigore – responsabil cereri de plată și evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală. În ce stadiu al derulării proiectelor se află astăzi GAL „Meleagurile Cricovului“ ne-a vorbit Rodica Chezan.

– Ce finanțare a obținut asociația dvs. și cum ați repartizat banii în interiorul GAL-ului?

– Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) pentru PNDR 2014-2020, pe care am depus-o în 2016 la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale, a fost declarată eligibilă și, cu tot cu bonusul pentru calitatea strategiei, am obținut o finanțare de 2.708.387 de euro, din care suma de 2.166.710 euro reprezintă sprijin pentru implementarea acțiunilor din cadrul SDL. Această sumă a fost repartizată pe următoarele măsuri: la exploatații agricole și procesare am prevăzut 333.736 euro, din care 266.989 euro la modernizări exploatații agricole (finanțare nerambursabilă 50%, iar în cazul fermierilor sub 40 de ani, de 70%) și 66.747 de euro la procesare (ajutor public nerambursabil 50%); investiții în activități nonagricole (90% finanțare nerambursabilă) – 538.000 euro; sprijin forfetar acordat pentru activitățile nonagricole (finanțare 100% nerambursabilă) – 100.000 euro; dezvoltarea comunităților locale (proiecte pentru primării, finanțare 100% nerambursabilă) – 1,104 mil. euro; investiții în infrastructura socială (100% nerambursabilă) – 80.000 euro; promovarea formelor asociative prin intermediul moștenirii culturale locale (100% nerambursabilă) – 10.000 euro. Trebuie să precizez un lucru: în acest exercițiu bugetar european, fiecare GAL a prevăzut în strategia locală, în funcție de analiza swot, și trebuințele teritoriale, anumite măsuri care corespund nevoii de dezvoltare a localităților. Fiecare măsură are un corespondent cu cele statuate la nivel național, prin programele derulate de AFIR. Tocmai de aceea strategiile locale au fost atipice și inovative; creativitatea, bineînțeles, bazată pe realitatea din teritoriu, a atârnat mult atunci când strategiile au fost acceptate la finanțare.

– În ce stadiu vă aflați astăzi cu măsura destinată primăriilor, ce proiecte au depus autoritățile locale, ce investiții au vizat?

– Am avut o alocare orientativă pentru fiecare primărie de aproximativ 85.000 de euro. În prima sesiune, au depus proiecte 8 comune: Albești Paleologu, Valea Călugărească, Plopu, Bucov, Drăgănești, Jilavele, Ceptura și Tătaru. Toate au fost selectate ca eligibile de noi. La autoritatea superioară, care a realizat propria evaluare, șapte au fost declarate eligibile, trei primării – Jilavele, Bucov și Ceptura – au semnat deja contractele de finanțare, iar un proiect se află încă în verificare. În a doua sesiune au depus proiecte primăriile comunelor Gornet Cricov și Urlați, ambele selectate ca fiind eligibile la nivelul GAL (n.n. se află în evaluare la organismul superior), iar în a treia sesiune, deschisă la ora la care vorbim, urmează să depună proiecte localitățile Ciorani, Sălciile și Iordăcheanu. Ca investiții avem: achiziționare utilaj multifuncțional (buldoexcavator) în localitățile Tătaru, Albești Paleologu, Valea Călugărească, Plopu, Bucov, Urlați; tractor cu remorcă, echipat și cu alte funcțiuni – Jilavele; mașină pompieri – Drăgănești și Ciorani; asfaltare drumuri locale – Gornet Cricov; amenajare piață agroalimentară – Ceptura; teren de sport – Sălciile; bază sportivă – Iordăcheanu. Este posibil, după ce tragem linia, să mai râmână ceva bani. În acest caz, vom face eventual o cerere de modificare a strategiei, fiindcă nu vrem să pierdem absolut niciun leu.

– La Măsura – „Investiții în activități non-agricole“ sau la cele privind infrastructura socială  ori promovarea formelor asociative au fost solicitări?

– Încep cu micul proiect de 10.000 de euro privind promovarea formelor asociative prin intermediul moștenirii culturale locale. Și-a exprimat intenția de a depune proiect un ONG din Jilavele, acolo unde este un important nucleu de tradiție populară, pentru cumpărarea unui set de costume naționale, instrumente muzicale și, dacă mai rămân bani, o stație de amplificare. Cât despre infrastructura socială, contractul de finanțare, în valoare de 80.000 de euro, a fost deja semnat. Este un proiect foarte frumos, susținut de Fundația „Bucuria Ajutorului“, filiala Urlați, pentru îmbunătățirea infrastructurii Centrului de zi „Sf. Stelian“ destinat copiilor care provin din familiile defavorizate și avem ca țintă inclusiv copii de etnie rromă. La nonagricole am avut patru proiecte depuse: unul a fost neconform, trei – eligibile. Unul a fost programat de autoritatea de la Târgoviște pentru semnarea contractului de finanțare (agropensiune Bucov), două sunt în evaluare (atelier de fier forjat, la Valea Călugărească, și atelier de peleți, la Urlați). La „sprijinul forfetar“ au fost depuse trei proiecte, toate foarte bune, selectate și declarate eligibile la nivel de GAL, două au plecat la verificare mai departe (atelier de dogărit și centru de kinetoterapie), unul (echipamente IT) a rămas în așteptare. Cu alte cuvinte, noi am mai avea nevoie de bani la această măsură!

– Și am ajuns la ceea ce interesează mai mult, investițiile în ferme.

– Pentru agricultură avem o măsură cu două componente: modernizarea exploatației agricole și procesare. Inițial, ca indicatori, noi ne-am propus trei ferme; în clipa de față avem trei proiecte selectate la GAL, declarate eligibile și la OJFIR, beneficiarii primind notificări pentru semnarea contractului de finanțare. Dar, pentru că au venit proiecte mai mici decât valoarea acordată de noi, ne-au mai rămas bani pentru al patrulea proiect. Pentru procesare am prevăzut suma pentru un proiect; zilele acestea vom lansa un nou apel de selecție pentru procesare și pentru încă un proiect pentru modernizare. Așadar, noi ne-am propus aici trei proiecte, dar în final vom avea cinci. Pe total GAL, practic noi mai avem proceduri de urmat pentru 6 proiecte: 3 pentru autoritățile publice, 2 pentru modernizarea exploatației agricole și procesare și unul pentru moștenirea culturală.

Maria BOGDAN