Afaceri

Forţa agricultorilor europeni este dată şi de funcţionarea cooperativelor

Share

Tratatul de la Roma, semnat în data de 25 martie 1957, conţine principalele condiţii cadru pe care se bazează Politica Agricolă Comună. Recunoscând importanţa sectorului agricol, Comisia europeană a trecut rapid la o cooperare strânsă cu reprezentanţii organizaţiilor agricole naţionale şi le-a invitat cu titlu de observator să participe la Conferinţa de la Stresa din 1958.

Istoricul COPA-COGEGA

Cooperativele cu vocaţie naţională din sectorul agricol au creat o organizaţie a lor, reprezentativă la nivel european, care le înglobează şi pe cele din sectorul pescuitului, aceasta fiind Confederaţia Generală a Cooperativelor Agricole din UE, prescurtat Cogeca. Secretariatul Cogeca a fuzionat cu cel al Copa la 1 decembrie 1962. Iniţial Cogeca a avut doar 6 membri, după care a trecut printr-o perioadă de 7 primiri de noi membri, ajungând astăzi la 35 de membri efectivi şi 4 membri afiliaţi din statele membre UE şi la un număr de 37 de membri parteneri din statele non UE.

Cogeca reprezintă astăzi interesele generale şi specifice a cca 40.000 de cooperative agricole, cu un număr de 659.000 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală de cca 300 miliarde de euro.

După crearea sa, aceasta a fost recunoscută de către instituţiile europene ca principala entitate purtătoare de cuvânt a sectorului cooperativelor din agricultură şi pescuit. Cele din sectorul pescuitului îşi desfăşoară activitatea de bază, dar şi pe cea de administrare şi asigurare a navelor, sectorul de comercializare şi de transformare a peştelui. Cooperativele maritime din Europa includ armatorii cooperatişti, obiectivul principal fiind acela de a încuraja tinerii să se instaleze în sectorul de pescuit.

Statutul formelor de organizare şi rolul lor

Cooperativele sunt întreprinderile construite de către agricultori, ceea ce reprezintă un atu pentru viitor. Acestea au fost create în secolul al XIX-lea, într-un context economic şi social dificil, pentru ca ele să elimine deficienţele structurale ale agricultorilor, operând ca mici entităţi independente. Cooperativele există astăzi pe întreg teritoriul UE, precum şi în celelalte state europene care nu sunt membre ale UE.

Cooperativele sunt societăţi de persoane şi de entităţi economice, ele reprezentând prelungirea activităţilor din exploataţiile agricole ce permit agricultorilor să se apro­vizioneze în comun cu îngrăşăminte, pesticide, materiale şi utilaje, depozitarea produselor agricole, precum şi transformarea şi valorificarea producţiilor.
Activitatea cooperativelor are la bază principiile de democraţie economică, transparenţă şi solidaritate, toate cu menţinerea activităţilor din mediul rural.

Cooperativele agricole joacă un rol esenţial în adaptarea producţiei membrilor lor la exigenţele consumatorilor şi pentru a ameliora eficienţa economică, precum şi poziţia lor pe piaţă.

Cooperativele agricole contribuie activ la garantarea calităţii produselor, fiind cunoscut faptul că acestea urmăresc respectarea condiţiilor de mediu, identificând producţia până la comercializare. Ele reprezintă unul dintre actorii esenţiali pentru dezvoltarea rurală. Asigură viabilitatea economică a zonelor rurale, inclusiv a celor defavorizate, creând şi exploatând resursele rurale importante odată cu asigurarea unui număr semnificativ de locuri de muncă; în plus, ele reprezintă principala sursă a locurilor de muncă create direct sau indirect odată cu creştea economică, contribuind la realizarea obiectivelor din strategia de la Lisabona.

Formele de organizare din UE reprezintă o componentă socio-economică importantă pentru economie şi societate, ele furnizând peste 50% din mijloacele de producţie agricolă, colectarea mărfurilor, transformarea şi comercializarea produselor agricole fiind mai mare de 60,9%.

Obiectivele esenţiale ale Cogeca sunt următoarele:

– Reprezintă interesele generale şi specifice ale cooperativelor agricole, forestiere, de pescuit şi agroalimentare europene şi contribuie la dezvoltarea cooperativelor în general;

– Influenţează deciziile politice referitoare la activităţile cooperativelor agricole prin activităţile de lobby desfăşurate pe lângă instituţiile publice din UE, precum şi pe lângă organizaţiile europene şi internaţionale;

– Promovarea rolului cooperativelor agricole, forestiere, de pescuit şi agroalimentare;

– Oferă o platformă de discuţii pe teme politice referitoare la valoarea adăugată a produselor agricole, afaceri şi schimburi între membrii organizaţiilor şi cooperativelor;

– Caută soluţii la problemele importante de interes comun şi le promovează;

– Facilitează şi coordonează legăturile dintre membri cu birourile naţionale de la Bruxelles şi oferă servicii prin reţeaua cooperativelor;

– Promovează discuţiile şi schimburile cu Comitetul Organizaţiilor Profesionale Agricole ale UE (COPA) în special, precum şi cu alte organizaţii reprezentative la nivel european şi internaţional;

– Efectuează studii juridice, economice, financiare, sociale sau de alt tip care interesează cooperativele agricole, forestiere, de pescuit sau agroalimentare.

Cogeca realizează, prin lobby-ul său, platforme şi relaţii intercooperatiste, participând la realizarea şi dezvoltarea ulterioară a tuturor politicilor comunitare care creează condiţiile cadru importante pentru societăţile cooperatiste, încurajând cooperarea între întreprinderile cooperatiste la nivel european.

Dr. ing. Daniel BOTĂNOIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *