Fonduri care pot fi accesate la început de an

Share

kompaktomatÎn prezent se pot depune dosare pentru Măsurile 121, 123 şi 215, documentaţia necesară fiind afişată atât pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, cât şi pe cel al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Important de ştiut este că, începând cu acest an, au fost introduse reguli simplificate pentru obţinerea finanţărilor necesare.

Reprezentanţii Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) au anunţat prelungirea termenului de depunere a dosarelor atât pentru Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole, cât şi pentru Măsura 123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere. Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare în actuala sesiune pentru Măsura 121 este 18 ianuarie 2013, ora 12:00, iar pentru Măsura 123 este 1 februarie 2013, ora 12:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura 121, în valoare de 150.000.000 euro, se acordă distinct, după cum urmează: 20.000.000 euro pentru implementarea standardelor pentru lapte crud și protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole; 10.000.000 euro pentru beneficiarii Măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă“ care au semnat decizia de finanțare; 48.000.000 euro pentru sectorul vegetal; 72.000.000 euro pentru sectorul animal. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 121 este de 1.600.000 euro.

Fondurile disponibile pentru Măsura 123 sunt de 80.000.000 euro, defalcate după cum urmează: 20.000.000 euro pentru implementarea standardului privind laptele crud, în conformitate cu Anexa la Decizia 2011/898/UE; 60.000.000 euro pentru finanțarea proiectelor care vizează investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole care procesează materii prime incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a CE, cu excepția produselor piscicole, și care obțin produse incluse în Anexa I din sectoarele prioritare. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 123 este de 3.000.000 euro.

De asemenea, se pot depune dosare până pe 18 ia­nuarie şi pentru Măsura 215, Plăţi pentru bunăstarea animalelor, sector păsări, potrivit reprezentanţilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Această măsură cuprinde 6 subpachete: folosirea de furaje cu un conţinut redus de micotoxine, asigurarea intensităţii iluminatului artificial la minimum 30 lucsi, reducerea densităţii păsărilor cu 10% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări, îmbunătăţirea condiţiilor pe durata transportului, corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apa utilizată, reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat. Plăţile se acordă pentru pui de carne, găini ouătoare, găini de reproducţie din rase grele şi pui de curcă.

Proceduri simplificate din 2013

Din acest an, fondurile UE vor putea fi accesate mai uşor, fiind introduse reguli simplificate pentru obţinerea finanţărilor necesare. Astfel, beneficiarii de fonduri nu vor mai fi obligaţi să deschidă conturi bancare separate purtătoare de dobânzi. Mai mult, chiar dacă există câştiguri din dobânzi, acestea nu vor mai trebui returnate bugetului UE şi nici nu vor fi considerate venituri ale proiectului. De asemenea, noile reguli vor reduce intervalul de timp dintre cererile de propuneri, încheierea unor acorduri de grant şi termenele de plată.

În prezent, beneficiarii care solicită granturi mai mici de 25.000 euro pot trimite documentaţie simplificată. Pragul va fi majorat la 60.000 euro. Sistemul de grant se va concentra mai mult asupra efectuării plăţilor pentru furnizarea rezultatelor decât asupra rambursării cererilor de plată, printr-o utilizare sporită a sumelor forfetare, a ratelor forfetare şi a costurilor unitare. Pe lângă simplificarea procedurilor de obţinere a fondurilor UE, au fost gândite şi o serie de mecanisme de finanţare suplimentare. Astfel, în viitor vor fi utilizate diverse instrumente financiare, cum ar fi împrumuturi, capital propriu sau garanţii, pentru a spori eficaci­tatea fondurilor şi pentru a amplifica impactul lor financiar.

Ada GRĂJDEANU